information enligt eu 66/2014

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014
Attributnamn
Position
Symbol
Värde
Modellbeskrivning
HHX650FHK,
PNC949596422
Typ av häll
Built-In Hob
Antal kokzoner
2
Antal områden
1
Värmeteknik (induktionszoner och -områden,
strålningszoner, fasta kokplattor)
Induction
Enhet
För cirkelformade kokzoner eller områden:
Höger Fram
diameter för användbart ytområde per elektriskt
Höger Bak
uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm.
Ø
14.5
cm
Ø
18,0
cm
För icke-cirkelformade kokzoner eller områden: Vänster Fram
längd och bredd för användbart ytområde per
elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till
närmaste 5 mm.
LxW
46.1 x 21.4
cm
Energiförbrukning per kokzon eller område
beräknat per kg
ECelektrisk
182.6
Wh/kg
0
Wh/kg
179
Wh/kg
169.5
Wh/kg
179.2
Wh/kg
Vänster
köksutrustning
ECelektrisk
köksutrustning
Höger Fram
ECelektrisk
köksutrustning
Höger Bak
ECelektrisk
köksutrustning
Hällens energiförbrukning beräknad per kg
ECelektriska
hällar
EN 60350-2: Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Funktionsprovning