Personal Orsaskolan vårtermin 2017 Förnamn Efternamn Jobbmejl

Personal Orsaskolan vårtermin 2017
Förnamn
Efternamn
Jobbmejl
Anna-Karin
Alfredsson
[email protected]
Haider
Al-Ramdhan
[email protected]
Catarina
Alfredsson
[email protected]
Prakai
Andersson
[email protected]
Daniel
Back
[email protected]
Sandra
Brygt
[email protected]
Sofia
Diefke
[email protected]
Kenneth
Eklind
[email protected]
Eva
Eriksson
Christel
Flood
[email protected]
Mariana
Frisk
[email protected]
Lotta
Gråd
[email protected]
Ann-Sofi
Hedberg
[email protected]
Ingela
Hedberg
Anna
Henningsson
[email protected]
Johan
Håkansson
[email protected]
Ruth
Hårdén
[email protected]
Emilia
Höijer
[email protected]
[email protected]
Claes
Johansson
Ann-Kristin
Johansson
[email protected]
Lena
Järnberg
[email protected]
Susanne
Kristoffersson
[email protected]
Tiina
Kyyrönen
Torbjörn
Laggar
[email protected]
Gun
Liverstam
[email protected]
Josseph
Lokeris
[email protected]
Susanne
Lundberg
[email protected]
Johanna
Möller
[email protected]
Qristina
Näsström
[email protected]
Maja
Ohlsén Hansson [email protected]
Robin
Olsén
[email protected]
Glädje Maria
Olsson
[email protected]
Marie
Olsson
[email protected]
Ove
Persson
[email protected]
Mats
Pettersson
Mohamed Aden Rage
[email protected]
Lena
Rowa
[email protected]
Anette
Räs
[email protected]
Mona
Samilda
[email protected]
Eije
Sandén
[email protected]
Aziz
Ahmad Shirali
[email protected]
Ann-Christine
Sjödén Hansson [email protected]
Mikael
Smids
[email protected]
Maria
Soling
[email protected]
Thomas
Ståbis
[email protected]
Maritha
Svenningsson
[email protected]
Alexandra
Särström
[email protected]
Maria
Ulfsdotter
[email protected]
Kjell
Westerdahl
[email protected]
Reviderad 2017-02-07
Mentor 8B
Handledare i arabiska
Bibliotek
Handledare i thai
Vik musik
Mentor 9A
Mentor 8A
Mentor 8B
Matsal
Mentor 7B
Städ
Mentor 8C
Admin, Exp
Matsal
Mentor 7A
Mentor 7C, Biträdande rektor
Mentor 9B
Resurs
Liten grupp
Städ
Kurator
Verkstan
Handledare finska
Mentor 7A
Mentor 9A
Handledare swahili
Mentor 9B
SYV
Fritidsledare
Mentor 7C
Resurs
Mentor 8A
Mentor 9A
Mentor 7B
Resurs
Handledare somaliska
Rektor
Mentor 9C
Mentor 8C
Mentor 7C
Handledare dari, persiska
Verkstan
Mentor 9C
Städ
Vaktmästare
Skolsköterska
Mentor 8C
Verkstan
Förberedelsklass