Platschef Timmermän Metallarbetare

Byggab är ett åländskt företag som är främst verksamt inom anläggningsbyggande. Huvudsaklig branschinriktning är byggandet
av hamnar, broar och undervattens konstruktioner. Vi har även
egna pålningsutrustningar samt övrig grundläggningsutrustning.
Vi utökar vår verksamhet både i Sverige och på Åland
och söker till vår produktion:
Platschef
Du bör självständigt kunna planera och leda en arbetsplats och ha god erfarenhet av grundläggning samt ha
kunskap och förstå arbeten som utförs i och nära vatten.
Timmermän
Du bör behärska formsättning, såväl traditionellt som
med storform. I arbetsuppgifterna ingår även andra
i branschen förekommande arbetsuppgifter så som
armering, gjutning etc.
Metallarbetare
Du bör vara en erfaren svetsare av grova stålkonstruktioner, även andra i branschen förekommande uppgifter
ingår så som armering, hydraulik och servicejobb etc.
Om du är intresserad av någon av ovanstående
tjänster, vänligen ta kontakt med Bengt Eriksson,
+358 (0)457 313 5795 vardagar kl 14-17 eller på e-mail:
[email protected]