kallelse_till_2017_arsmote (270.59 KB, pdf)

KALLELSE TILL
SEKTION ÖREBRO BARN OCH UTBILDNINGS
ÅRSMÖTE 2017
Datum: torsdagen 2 Mars.
Plats: Stora Hotellet
Tid: 18:30
Dagordning:
Val av styrelse
verksamhetsberättelse
Efter mötet bjuds det på mat
och underhållning av Eva Ahremalm.
VÄLKOMMNA
Anmäl senast den 20 februari till 010-442 92 50.
Valberedningens förslag till styrelsen finns att hämta på sektionen en vecka
före mötet.