Blankett för utskrift av betyg

Dagens datum
Jag önskar få mitt betyg/mina betyg utskrivna (samlat betygsdokument)
Namn: _____________________________________________________
Personnummer: _____________________________________________
Jag vill ha följande betyg utskrivna:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
• Lämna blanketten i receptionen på Komvux
eller
• Skicka blanketten till:
Komvux
Glimmervägen 12
224 78 Lund
eller
• Lägg blanketten i någon av Komvux brevlådor
Om betyget ska till Högskolan, lämnar du in denna blankett ifylld två
veckor innan sista kompletteringsdatum till Högskolan. Övriga betyg
lämnas in med 1 veckas framförhållning.
Vill du få betyget hemskickat lämnar du ett frankerat kuvert med namn
och adress.
Vid utskrift av slutbetyg, kontakta SYV eller kurator.