Ladda ned pdf

Nordhydraulic producerar hydrauliska ventiler och kontrollsystem för mobila system där hög kvalité och
tillförlitlighet är ett måste. För Nordhydraulic kommer kunden i centrum, vi levererar avancerade
konstruktionslösningar som syftar till att optimera styrningen och handhavandet av deras maskiner.
Förståelsen av mobilventilers beteende i form av flödeskrafter och hur geometrin påverkar flödet är viktiga för att
kunna utveckla energieffektiva och funktionella ventiler.
Simulering av frontlastarcykler:
Förståelse för hydrauliska system och ventiler i synnerhet samt förstå principerna bakom öppna kretsar och
översätta dem till en mattematisk modell.
1. Utveckla mattematiska modeller av frontlastarcykeln och det hydrauliska systemet för att i ett senare
skede implementera modellerna i ett simuleringsverktyg såsom: Matlab, Hopsan, AMESim m.fl.
2. Implementera eller förslå metoder för att verifiera simuleringsmodellerna.
3. Undersök olika metoder för att förbättra frontlastarcykelns effektivitet.
Flödesanalyser i mobilventiler:
Förståelse för hur mobila hydrauliska system påverkas under drift av flödesmängd, mynningskoefficient och
utflödesvinkel i ventiler. Simulering med CFD för att underöka de underliggande flödesfenomen och därefter
optimera slidens utformning för att kompensera för de påverkande krafterna.
1. Teoretisk sammanställning utifrån nuvarande litteratur rörande CFD; mynningskoefficient, flödeskrafter
på slider med V och U spår.
2. CFD modellering av:
a. Centrumflöde i öppet centrum ventiler
b. Inlopp-/Utloppsstrypning av inflöde och utflödesvinkel i öppet centrum ventiler
3. Experimentell verifiering av CFD modellerna
Se: http://www.nordhydraulic.se/employment.html för mer information