Annika Strandhäll - Socialförsäkringar och migration

Socialförsäkringar och
migration
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Socialdepartementet
1
Aktuellt inom socialförsäkringar och
migration
• Utredningen om trygghetssystemen och
internationell rörlighet
• Agenda 2030
• Den sociala pelaren
• Socialt toppmöte i Sverige
• Ändrade samordningsbestämmelser i EU
Socialdepartementet
2
Framtida möjligheter
•
•
•
•
•
Ett mer fördelat ansvar i mottagande
Socialförsäkringars roll i integrationen
”Glapp-problematiken”
Förändringar i föräldraförsäkringen
Fortsatt utveckling av
socialförsäkringssystemet
• Fortsatt forskning inom området
Socialdepartementet
3
TACK!
Socialdepartementet
4