911 karlskrona - östra skärgården

Giltig 2017-05-04–2017-06-04 Uppdaterad 2017-02-07 11:26:03
911
KARLSKRONA - ÖSTRA SKÄRGÅRDEN
To,F
Linje
turnummer
Lör
Sön
911
911
911
911
911
911
001
003
005
007
009
011
16.00
16.05
16.05
|
16.20
16.45
16.45
17.00
17.10
17.20
17.30
17.45
18.00
18.00
18.25
|
18.45
18.45
18.50
09.30
09.35
09.35
|
10.05
10.30
10.30
10.45
10.55
11.05
11.15
11.30
11.50
11.50
12.15
|
12.40
12.40
12.45
16.00
16.05
16.05
|
16.20
16.45
16.45
17.00
17.10
17.20
17.30
17.45
18.00
18.00
18.25
|
18.45
18.45
18.50
Anmärkning
Fisktorget
Brändaholm
Dragsö brygga
Kungsholmen
Herrgårdsviken
Ytterön
Yttre Park
Inlängan
Stenshamn
Ungskär
Inlängan
Långören
Yttre Park
Ytterön
Herrgårdsviken
Kungsholmen
Dragsö brygga
Brändaholm
Fisktorget
09.30
09.35
09.35
09.55a
10.05
10.30
10.30
10.45
10.55
11.05
11.15
11.30
11.50
11.50
12.15
12.20a
12.40
12.40
12.45
16.00
16.05
16.05
|
16.20
16.45
16.45
17.00
17.10
17.20
17.30
17.45
18.00
18.00
18.25
|
18.45
18.45
18.50
09.30
09.35
09.35
09.55a
10.05
10.30
10.30
10.45
10.55
11.05
11.15
11.30
11.50
11.50
12.15
12.20a
12.40
12.40
12.45
a Angörs endast vid förbokning om guidad visning.
Trafikupplysning 0455 – 569 00