Anmälan av delegationsbeslut

1(1)
Ledningsstaben
Kansliet
Ärende/Dok. id.
ANMÄLAN
2017-02-08
TN 2014-0104
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Handläggare
Sofia Petersson Östelius
08-686 14 78
[email protected]
Trafiknämnden
2017-02-21, punkt 15
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut fattade under tiden 2017-01-13 – 2017-02-03 med stöd av trafiknämndens
delegation.
Ärende
Nr
Beslutad av
Berörd
Datum för
Beslut
Fastställande av förfrågningsunderlag som
avser Läckkabel för radiodistribution i tunnelbanan
Beslut om: Upphandling av drift och
underhåll avseende hissar
Beslut om att ge PU:s avdelningschef
rätten att attestera C30-projektets
utländska reseanmälningar inom ramen
för "Resplan 2017 för projekt C30"
TN 2016-1044
FC
TA
2017-01-26
TN 2015-1631
FC
PU
2017-02-03
SL 2013-4213
FC
PU
2017-02-03