Väv 2.2 - Sätergläntan

22/8 – 2016
Bilaga till kurs 2.2, väv
Delmoment
Material, teknik och teori: Analys och rekonstruktions arbete. Att göra en
rekonstruktion på dagens garner. Snoddens betydelse på tyget. Jämförelse av
ylle och bomullstyg. Produktion av metervara. Färgning till tröjtyget.
Efterbehandling av tyger. Rekonstruktionsarbetet är ett gemensamt arbete.
Jämförande studie av tyger. Finns tiden finns möjlighet att dessutom göra en
valfri rekonstruktion. Arbetet kommer delvis ske i samarbete med sömnad.
Teckning, färg och form: Skissa/måla av äldre föremål. Förändring av färger och
samtidigt bibehålla karaktären.
Slöjd- och kulturhistoria: Grundkurs i stilhistoria. Livets och årets högtider
speglade utifrån bondesamhällets värdemätare; förstukvisten, det dukade
bordet och den bäddade sängen. Bouppteckningar, frågelistor, uppteckningar
och bilder som kulturhistoriska källor. Slöjdhistoria i anknytning till de tekniker
som ni arbetar med.
Förberedelser inför öppet hus. Öppet hus.
Presentation av era arbeten inför en annan inriktning. Fokus på presentationen
ska vara kring arbetsprocessen och materialen.
Presentations- och utställningskunskap:
Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk
Knippbodarna 119, 793 41 Insjön
www.saterglantan.se • [email protected]
0247-645 70 • Org.nr: 783200-3334
Dessa uppgifter ska vara klara och inlämnade
Gemensam dokumentation
•
•
•
•
Analys
Skisser på originalet
Vävsedlar från rekonstruktioner
Reflektioner kring analys, val, rekonstruktion och resultat
Vävning och vävteori
•
•
•
•
Övningsuppgifter
Provvävar
Metervara av tyget
Ev egen rekonstruktion
Färg och form
• Övningsuppgifter
• Presentation av ditt arbete genom skisser
2