Alla räntor och avgifter

Ecster-kortet
Räntor
Februari 2017
Skuldränta
För närvarande 13,82% per år, vilket motsvarar en
månadsränta på 1,15%.
Totalt belopp att betala
Vid en fullt utnyttjad kredit på 10 000 kr blir totalt belopp
och effektiv ränta
att betala 10 981 kr beräknat på en antagen återbetalningstid om 12 månader. Den effektiva räntan blir då
18,74%. Kreditgivare Handelsbanken Finans.
Avgifter
Fr o m den 1 april 2017 ändras valutaväxlingsavgiften för uttag av
utländsk valuta i Bankomat AB:s uttagsautomater från 3% till 4%.
Kontantuttag i Bankomat och andra
3% av uttaget belopp, minimum 35 kr.
uttagsautomater i Sverige
Du kan ta ut upp till 5 000 kr vid varje uttag, dock högst
15 000 kr inom 4 bankdagar.
Kontantuttag i euro i
3% av uttaget belopp, minimum 35 kr. Valutaväxlings-
automat inom EU
avgift tillkommer. Du kan ta ut belopp motsvarande
högst 15 000 kr inom 4 bankdagar. Maximibeloppet per
uttag kan variera mellan olika banker och olika länder.
Kontantuttag i automat
3% av uttaget belopp, minimum 35 kr. Valutaväxlings-
utomlands, övriga valutor
avgift tillkommer. Du kan ta ut belopp motsvarande
högst 15 000 kr inom 4 bankdagar. Maximibeloppet per
uttag kan variera mellanolika banker och olika länder.
Kontantuttag på bankkontor utom-
3% av uttaget belopp, minimum 35 kr. Valutaväxlingsav-
lands – ”Cash Advance”
gift tillkommer. Du kan ta ut belopp motsvarande högst
30 000 kr per uttag.
Lägre regionala beloppsgränser kan förekomma.
Valutaväxlingsavgift
1,5% på köp och uttag utomlands.
Årsavgift
0 kr
Extrakort
100 kr
Ersättningskort
100 kr
Administrativ avgift
För närvarande 29 kr per månad, gäller för basvillkor när
kampanjköp ej utnyttjats.
Förseningsavgift
145 kr
Överskriden köpgräns
145 kr
Övertrassering
Kopia av köpnota
90 kr
Kopia av kontoutdrag
Lämnas av Ecster vid förfrågan.
Emergency Cash
350 kr
Kurirpostleverans
Från 180 kr
Ecster-kortet Plus*
Räntor
Februari 2017
Skuldränta
För närvarande 13,82% per år, vilket motsvarar en
månadsränta på 1,15%.
Totalt belopp att betala
Vid en fullt utnyttjad kredit på 10 000 kr blir totalt belopp
och effektiv ränta
att betala 10 981 kr beräknat på en antagen återbetalningstid om 12 månader. Den effektiva räntan blir då
18,74%. Kreditgivare Handelsbanken Finans.
Avgifter
Fr o m den 1 april 2017 ändras valutaväxlingsavgiften för uttag av
utländsk valuta i Bankomat AB:s uttagsautomater från 3% till 4%.
Kontantuttag i Bankomat och andra
3% av uttaget belopp, minimum 35 kr.
uttagsautomater i Sverige
Du kan ta ut upp till 5 000 kr vid varje uttag, dock högst
15 000 kr inom 4 bankdagar.
Kontantuttag i euro i
3% av uttaget belopp, minimum 35 kr. Valutaväxlings-
automat inom EU
avgift tillkommer. Du kan ta ut belopp motsvarande
högst 15 000 kr inom 4 bankdagar. Maximibeloppet per
uttag kan variera mellan olika banker och olika länder.
Kontantuttag i automat
3% av uttaget belopp, minimum 35 kr. Valutaväxlings-
utomlands, övriga valutor
avgift tillkommer. Du kan ta ut belopp motsvarande
högst 15 000 kr inom 4 bankdagar. Maximibeloppet per
uttag kan variera mellanolika banker och olika länder.
Kontantuttag på bankkontor utom-
3% av uttaget belopp, minimum 35 kr. Valutaväxlingsav-
lands – ”Cash Advance”
gift tillkommer. Du kan ta ut belopp motsvarande högst
30 000 kr per uttag.
Lägre regionala beloppsgränser kan förekomma.
Valutaväxlingsavgift
1,5% på köp och uttag utomlands.
Årsavgift
195 kr
Extrakort
100 kr
Ersättningskort
100 kr
Administrativ avgift
För närvarande 0 kr per månad, gäller för basvillkor när
kampanjköp ej utnyttjats.
Förseningsavgift
145 kr
Överskriden köpgräns
145 kr
Övertrassering
Kopia av köpnota
90 kr
Kopia av kontoutdrag
Lämnas av Ecster vid förfrågan.
Emergency Cash
350 kr
Kurirpostleverans
Från 180 kr
*Ecster-kortet Plus går inte att beställa – villkoren gäller tidigare Multicard Premium.