Kvinnor kan – Nätverk för kvinnliga fö- retagare

Christina Liedberg Vaivagården
Kvinnor kan – Nätverk för kvinnliga företagare
För drygt ett år sedan startade Christina Liedberg på
Vaivagården Retreatcenter ett nätverk för kvinnor
som driver företag i Sparreholm med omnejd.
Gruppen har nu vuxit och träffas regelbundet en
gång varannan månad. Det är en brokig skara med
helt olika verksamheter. Det är ett forum där man
kan ventilera olika händelser eller frågor i sitt företagande och få stöd och råd från sina medsystrar.
Många diskussionspunkter
-Vi diskuterar allt möjligt och vi hittar alltid något
att lära av varandra. Det kan vara stresshantering,
hur man förhandlar priser, till att vi utbyter kontakter, säger Christina. Vi försöker ha ett tema för
varje träff. – En liten stund kan det hända att vi halkar in på spännande semesterresor också, skrattar
Christina.
Här är en bild från senaste mötet med deltagarna
Ann Lund, Annorlunda Trädgård, Ann Kinnvall på
G Kinnvall, Anna von Post, Rockelstad, Gudrun
Gimåker, Gimåker ekonomibyrå, Estela Mathlein,
BMB Media, Ann-Christin Back Jansson, Johannisdals café och Christina Liedberg, Vaivagården.
Nya medlemmar välkomna
-Vi välkomnar gärna fler till vårt nätverk, säger
Christina. – Ju fler vi är desto roligare. Om man vill
delta så är det bara att höra av sig till någon av medlemmarna. Nästa möte är den 4 april.
Glada företagare
Gudrun Gimåker