Idrottsforum 20 februari 2017

Inbjudan till idrottsföreningar i Östersunds kommun
Tillsammans
på väg mot 2025
*
Lars Liljegren, ordförande
i Svenska Fäktförbundet
inledare och moderator
Dialog kring föreningsutveckling
och anläggningsutveckling
Aktuell information från Östersunds kommun,
Östersunds Idrottsråd och Distriktsidrotten
Vi bjuder på fika!
För att underlätta planeringen – meddela senast onsdagen den 15 februari att ni kommer till
idrottsforum: via e-post: [email protected] eller telefon 010/476 42 29.
Idrottsforum 2017
Måndag 20 februari 18.30–21.00
Plats: Storsjöteatern
Välkomna önskar
Patrik Joelsson
Östersunds Idrottsråd
Jan Bergström
J-H Idrottsförbund
Karin Thomasson
Östersunds kommun