Förhandlingar i Göteborgs tingsrätt, vecka 7, 13

Förhandlingar i Göteborgs tingsrätt, vecka 7, 13-17 februari 2016
Dag
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
må
Datum
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
Förhandllingstid
08:45 - 09:15
09:00 - 09:45
09:00 - 10:00
09:00 - 10:30
09:00 - 10:30
09:00 - 10:30
09:00 - 16:00
09:15 - 10:00
09:15 - 11:15
09:15 - 12:15
09:15 - 12:15
09:30 - 11:00
09:45 - 10:45
10:00 - 11:00
10:00 - 12:00
10:30 - 12:00
10:30 - 12:00
10:30 - 12:00
10:45 - 11:45
11:00 - 11:45
11:15 - 12:15
12:45 - 13:00
12:45 - 15:45
12:45 - 15:45
12:45 - 15:45
13:00 - 13:30
13:00 - 13:40
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:30
13:15 - 14:15
13:15 - 16:15
13:15 - 16:30
13:40 - 14:30
14:15 - 15:15
Typ av förhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Bevisupptagning
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Bevisupptagning
Bevisupptagning
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Målnummer
B 11752-16
B 14827-16
B 13212-16
B 7474-16
T 10737-16
FT 13570-16
B 43-17
B 12643-16
B 15029-16
B 6349-16
B 159-17
T 14864-16
B 14759-16
B 14836-16
B 13386-16
B 13187-16
FT 14225-16
T 15085-16
B 14443-16
B 10673-16
B 14179-16
B 14485-16
T 10615-16
T 14664-16
T 14732-16
B 15034-16
B 9140-16
T 12380-16
B 14358-16
T 12965-16
T 13663-16
T 13787-16
B 4661-16
B 8679-16
T 2083-16
B 1168-17
B 7314-16
B 13694-16
B 14433-16
B 14819-16
Listan är preliminär. Förhandlingar kan sställas in med kort varsel och andra kan tillkomma.
Saken
narkotikabrott m m
bedrägeri
misshandel
narkotikabrott m.m.
äktenskapsskillnad m m jämväl interimistiskt
fordran
misshandel
stöld m.m
olaga hot mm
misshandel
rån m.m.
bevisupptagning åt utländsk domstol
stöld m m
stöld m m
försök till stöld m.m.
stöld
fordran (överlämnat från kronofogdemyndigheten)
vårdnad om barn m m
rattfylleri m m
narkotikasmuggling
narkotikabrott m m
stöld
förverkande av bostadsrätt jte fordran
bevisupptagning under skiljeförfarande förhör under ed/sanningsförsäkran
bevisupptagning utom huvudförhandling
stöld
rattfylleri m m
fordran
vårdslöshet i trafik m m
umgänge med barn m m
umgänge med barn
avhysning (överlämnat från kronofogdemyndigheten)
våldtäkt m.m.
tillgrepp av fortskaffningsmedel m m
vårdnad om barn m m
försök till grov stöld
misshandel mm
misshandel m m
stöld
narkotikabrott
Sal
Sal 13
Sal 27
Sal 10
Sal 14
Sal 33
Sal 5
Sal 3
Sal 13
Sal 23
Sal 24
Sal 25
Sal 12
Sal 27
Sal 10
Sal 28
Sal 14
Sal 5
Sal 33
Sal 27
Sal 13
Sal 23
Sal 13
Sal 15
Sal 12
Sal 12
Sal 13
Sal 27
Sal 33
Sal 14
Sal 34
Sal 34
Sal 31
Sal 10
Sal 9
Sal 28
Sal 25
Sal 24
Sal 23
Sal 27
Sal 25
Förhandlingar i Göteborgs tingsrätt, vecka 7, 13-17 februari 2016
Dag
må
må
må
må
må
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
Datum
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
13-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
Förhandllingstid
14:30 - 15:00
14:30 - 16:00
14:30 - 16:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
08:45 - 09:30
08:45 - 11:45
08:45 - 11:45
08:45 - 16:30
09:00 - 09:15
09:00 - 10:30
09:00 - 11:00
09:00 - 14:00
09:00 - 16:00
09:15 - 09:30
09:15 - 10:15
09:15 - 16:15
09:30 - 09:45
09:30 - 10:05
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:10 - 10:45
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:30 - 11:30
10:30 - 11:45
10:45 - 11:00
10:45 - 11:10
12:45 - 14:45
12:45 - 15:45
13:00 - 13:10
13:15 - 14:45
13:15 - 14:45
13:15 - 14:45
13:20 - 13:30
13:40 - 13:50
14:00 - 14:10
14:00 - 15:30
14:20 - 14:30
14:30 - 16:00
Typ av förhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Bevisupptagning
Bevisupptagning
Huvudförhandling
Konkursförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Konkursförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Konkursförhandling
Huvudförhandling
Konkursförhandling
Konkursförhandling
Huvudförhandling
Konkursförhandling
Konkursförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Konkursförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Edgångssmtr
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Edgångssmtr
Edgångssmtr
Edgångssmtr
Huvudförhandling
Edgångssmtr
Muntlig förberedelse
Målnummer
B 14436-16
FT 12461-16
B 13540-16
B 15169-16
B 15426-16
B 4492-16
T 14664-16
T 14732-16
T 4542-16
K 15841-16
B 1278-17
T 15319-16
B 11393-15
B 7434-16
K 15935-16
B 983-17
T 9773-16
K 874-17
B 10691-16
K 420-17
K 13789-16
B 15765-16
K 13762-16
K 1158-17
B 1310-17
B 7478-16
K 1125-17
B 14946-15
B 14203-16
B 7642-16
K 16267-16
T 12419-16
T 13773-16
B 14279-16
K 14083-16
K 15767-16
K 16270-16
B 14450-16
K 6172-16
T 7094-16
Listan är preliminär. Förhandlingar kan sställas in med kort varsel och andra kan tillkomma.
Saken
grovt rattfylleri
kontrollavgift vid olovlig parkering
misshandel
narkotikabrott
stöld
snatteri
bevisupptagning under skiljeförfarande förhör under ed/sanningsförsäkran
bevisupptagning utom huvudförhandling
fordran (överlämnat från kronofogdemyndigheten)
konkurs
narkotikabrott (ringa brott) m m
fordran (överlämnat från kronofogdemyndigheten)
narkotikabrott m.m.
grovt vapenbrott m.m.
konkurs
grovt rattfylleri
fordran / återvinning efter tredskodom
konkurs
grovt rattfylleri m m
konkurs
konkurs
olovlig körning
konkurs
konkurs
narkotikabrott (ringa brott) m m
ofredande
konkurs
narkotikabrott (ringa brott) m m
misshandel
grovt rattfylleri m m
konkurs
hyra
fordran
våldsamt motstånd m m
konkurs
konkurs
konkurs
misshandel
konkurs
negativ fastställelsetalan
Sal
Sal 14
Sal 5
Sal 27
Sal 14
Sal 14
Sal 13
Sal 12
Sal 12
Sal 15
Sal 33
Sal 9
Sal 31
Sal 14
Sal 4
Sal 33
Sal 24
Sal 22_
Sal 33
Sal 13
Sal 33
Sal 33
Sal 13
Sal 33
Sal 33
Sal 9
Sal 24
Sal 33
Sal 13
Sal 13
Sal 9
Sal 33
Sal 19
Sal 20
Sal 24
Sal 33
Sal 33
Sal 33
Sal 14
Sal 33
Sal 31
Förhandlingar i Göteborgs tingsrätt, vecka 7, 13-17 februari 2016
Dag
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
Datum
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
14-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
Förhandllingstid
14:45 - 15:30
14:45 - 15:45
14:50 - 15:00
15:00 - 15:10
15:30 - 15:40
15:30 - 16:00
15:45 - 16:15
08:45 - 14:15
08:45 - 16:30
09:00 - 09:30
09:00 - 09:30
09:00 - 09:45
09:00 - 10:30
09:00 - 10:30
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:30
09:15 - 10:15
09:15 - 10:45
09:30 - 10:00
09:45 - 10:15
10:00 - 10:30
10:15 - 10:45
10:15 - 11:15
10:15 - 11:15
10:30 - 11:00
10:45 - 11:30
11:00 - 11:30
11:15 - 12:15
11:30 - 12:00
11:30 - 12:00
13:00 - 13:30
13:00 - 13:45
13:15 - 14:45
13:15 - 14:45
13:15 - 16:15
13:30 - 14:30
13:45 - 14:15
14:00 - 16:30
14:15 - 15:00
Typ av förhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Edgångssmtr
Edgångssmtr
Edgångssmtr
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Konkursförhandling
Konkursförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Konkursförhandling
Huvudförhandling
Konkursförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Konkursförhandling
Huvudförhandling
Konkursförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Konkursförhandling
Konkursförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Sammanträde
Huvudförhandling
Fortsatt hf
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Målnummer
B 12805-16
B 14906-16
K 16278-16
K 12409-16
K 7019-16
B 16003-16
B 15024-16
B 12214-16
T 6575-16
K 15605-16
K 15936-16
B 15694-16
T 15037-16
T 15216-16
T 6260-15
B 8291-16
T 2417-16
B 15411-16
T 13784-16
K 16295-16
B 15373-16
K 16275-16
B 13378-16
B 7591-16
B 9829-16
K 859-17
B 10800-16
K 16025-16
B 15098-16
B 240-17
K 642-17
K 878-17
B 12456-16
T 11853-16
Ä 12574-16
B 14621-15
B 11210-16
B 16055-16
B 10994-16
B 16259-16
Listan är preliminär. Förhandlingar kan sställas in med kort varsel och andra kan tillkomma.
Saken
grovt rattfylleri
rattfylleri m m
konkurs
konkurs
konkurs
olovlig körning (grovt brott)
olovlig körning (grovt brott)
grovt bokföringsbrott
fordran (överlämnat från kronofogdemyndigheten)
konkurs
konkurs
narkotikabrott (ringa brott) m m
vårdnad om barn m m; jämväl interimistiskt
fordran
umgänge med barn
grov misshandel mm
vårdnad om barn; jämväl interimistiskt
narkotikabrott m m
avhysning
konkurs
stöld
konkurs
stöld
olovlig körning (grovt brott)
grovt vapebbrott och narkotikabrott (ringa brott)
konkurs
otillåten taxitrafik
konkurs
skadegörelse
rattfylleri m m
konkurs
konkurs
olovlig körning (grovt brott)
vårdnad om barn m m; jämväl interimistiskt
upphörande av förvaltarskap
bedrägeri
stöld
skadegörelse mm
olaga hot mm
stöld mm
Sal
Sal 13
Sal 24
Sal 33
Sal 33
Sal 33
Sal 14
Sal 24
Sal 23
Sal 4
Sal 8
Sal 8
Sal 27
Sal 28
Sal 33
Sal 5
Sal 14
Sal 7
Sal 24
Sal 19
Sal 27
Sal 8
Sal 27
Sal 26
Sal 24
Sal 8
Sal 27
Sal 8
Sal 24
Sal 27
Sal 8
Sal 33
Sal 27
Sal 18
Sal 19
Sal 24
Sal 15
Sal 27
Sal 13
Sal 27
Förhandlingar i Göteborgs tingsrätt, vecka 7, 13-17 februari 2016
Dag
on
on
on
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
Datum
15-feb
15-feb
15-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
16-feb
17-feb
17-feb
17-feb
17-feb
17-feb
17-feb
17-feb
17-feb
17-feb
17-feb
17-feb
Förhandllingstid
14:30 - 16:00
14:30 - 16:15
15:00 - 15:45
09:00 - 10:00
09:00 - 10:30
09:00 - 10:30
09:00 - 16:00
09:15 - 11:15
09:15 - 12:00
10:00 - 10:45
10:45 - 11:45
11:00 - 12:00
11:15 - 12:15
13:00 - 14:45
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
14:45 - 15:15
15:00 - 16:00
15:15 - 16:00
15:15 - 16:00
09:00 - 10:30
09:15 - 10:45
09:15 - 10:45
09:30 - 11:00
09:30 - 11:00
10:00 - 14:00
10:30 - 12:00
13:00 - 14:30
13:00 - 16:00
13:15 - 14:45
14:30 - 16:00
Typ av förhandling
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Målnummer
T 12003-16
B 14491-16
B 16190-16
B 12384-16
T 11215-16
T 13868-16
B 9481-16
B 14168-16
B 13788-16
B 14549-16
B 14567-16
B 2654-16
B 15368-16
B 11109-16
T 11209-16
B 13490-16
B 15894-16
B 5377-16
B 14920-16
B 15910-16
FT 14561-16
FT 15075-16
FT 15196-16
FT 8642-16
FT 11239-16
T 12506-16
FT 15048-16
FT 9049-16
B 9481-16
FT 15160-16
FT 14599-16
Listan är preliminär. Förhandlingar kan sställas in med kort varsel och andra kan tillkomma.
Saken
Sal
fordran
Sal 33
grov stöld mm
Sal 25
stöld
Sal 27
stöld
Sal 27
vårdnad om barn
Sal 31
vårdnad m m; jämväl interimistiskt
Sal 33
grov stöld
Sal 10
våld mot tjänsteman
Sal 24
grov utpressning och rån
Sal 4
grovt rattfylleri m m
Sal 27
stöld mm
Sal 27
narkotikabrott (ringa brott)
Sal 28
misshandel
Sal 24
misshandel m m
Sal 28
klander av bodelning
Sal 31
misshandel
Sal 20
olovlig körning (grovt brott)
Sal 28
försök till stöld
Sal 27
snatteri
Sal 28
narkotikabrott (ringa brott)
Sal 28
fordran
Sal 5
kontrollavgift vid olovlig parkering
Sal 18
fordran
Sal 19
fordran (överlämnat från kronofogdemyndigheten)
Sal 34
fordran
Sal 31
arbetstvist; fordran
Sal 28
fordran
Sal 5
fordran
Sal 31
grov stöld
Sal 10
återbetalning av deposition av hyra (överlämnat från kronofogdemyndigheten)Sal 19
fordran