Anmälningslista

ÅSTORP OPEN 2017
Bana
Lördagen den 11/3 kl 10:00
Namn
1 BK OHM
1 BK OHM
2 BK OHM
2 BK OHM
3 BK OHM
3 BK OHM
4 BK OHM
4 BK OHM
5 BK OHM
5 BK OHM
6
6
7
7
8
8
Söndagen den 12/3 kl 15:00
Namn
Bana
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Lördagen den 11/3 kl 13:00
Namn
Bana
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Lördagen den 18/3 kl 10:00
Namn
Bana
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Lördagen den 18/3 kl 13:00
Namn
Bana
Bana
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Söndagen den 19/3 kl 13:00
Namn
Bana
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Söndagen den 19/3 kl 10:00
Namn
Måndagen den 20/3 Kl 19:00
Namn
Bana
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Tisdagen den 21/3 kl 19:00
Namn
Bana
Lördagen den 25/3 kl 10:00
Namn
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Bana
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Bana
Fredagen den 24/3 Kl 19:00
Namn
Lördagen den 25/3 Kl 13:00
Bana
Namn
1 BK SPIKEN
1 BK SPIKEN
2 BK SPIKEN
2 BK SPIKEN
3 BK SPIKEN
3 BK SPIKEN
4 BK SPIKEN
4 BK SPIKEN
5 BK SPIKEN
5 BK SPIKEN
6 BK SPIKEN
6 BK SPIKEN
7 BK SPIKEN
7 BK SPIKEN
8 BK SPIKEN
8 BK SPIKEN
Söndagen den 26/3 kl 10:00
Namn
Bana
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Söndagen den 26/3 Kl 13:00
Namn
Bana
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8