1 Bilaga 4. Inventering av insekter och kärlväxter i kulturlandskapet

Bilaga 4. Inventering av insekter och kärlväxter i kulturlandskapet (utdrag rörande fjärilar ur rapport av Tobias Ivarsson 2016)
MKB till detaljplan för Växjö 10:56 m fl (Bäckaslöv)
1
Bilaga 4. Inventering av insekter och kärlväxter i kulturlandskapet (utdrag rörande fjärilar ur rapport av Tobias Ivarsson 2016)
MKB till detaljplan för Växjö 10:56 m fl (Bäckaslöv)
2
Bilaga 4. Inventering av insekter och kärlväxter i kulturlandskapet (utdrag rörande fjärilar ur rapport av Tobias Ivarsson 2016)
MKB till detaljplan för Växjö 10:56 m fl (Bäckaslöv)
3