Fyriskällans program, våren 2017 - Folkrörelsearkivet för Uppsala län

Fyriskällan – Uppsalas
centrum för lokalhistoria
BESÖKSADRESS:
Är du intresserad av Uppsala idag och igår, är du
välkommen till Fyriskällan. Fyriskällan är ett lokalhistoriskt centrum som drivs av Stadsbiblioteket,
Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet. Tillsammans
erbjuder vi ett brett perspektiv på vår historia och
samtid.
ÖPPETTIDER:
Hur påverkar det som hände för länge sedan
oss idag? Och vilka kopplingar har aktuella
händelser till historien? Hos oss hittar du till
exempel fotografier, originalhandlingar, litteratur,
filmer, ritningar och adresskalendrar. Vi lyfter
även aktuella och historiska frågor i spännande
utställningar och annan programverksamhet.
Välkommen in!
S:t Olofsgatan 15
måndag 13–16
tisdag 10–18
onsdag–torsdag 10–16
fredag 9–12
KONTAKTUPPGIFTER:
Folkrörelsearkivet för Uppsala län
018-727 24 70, [email protected]
www.fauppsala.se
Uppsala stadsarkiv
018-727 11 70, [email protected]
www.uppsala.se
Stadsbiblioteket
018-727 17 00, [email protected]
www.bibliotekuppsala.se
Läs mer på www.bibliotekuppsala.se/fyriskallan
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/fyriskallan
F YRISK ÄLL AN.
F YRISK ÄLL AN.
VÅREN
2017
Uppsala i litteraturen
Uppsalaprofiler i litteraturen
Påsklovsaktivitet för barn
MÅNDAG 6 FEBRUARI 14.00
MÅNDAG 3 APRIL 14.00
ONSDAG 12 APRIL 14.00-16.00
Bibliotekarie Gunilla Fällman berättar och ger tips om
nya och äldre böcker om Uppsala stad.
Arrangör: Stadsbiblioteket
Bibliotekarie Gunilla Fällman berättar och ger tips om
böcker om kända och originella personer i Uppsala
genom tiderna.
Arrangör: Stadsbiblioteket
Påsklovsaktivitet för barn 5-10 år. Tema: kartor,
byggnader och platser i Uppsala.
Temavisning: andra världskriget
TISDAG 28 FEBRUARI 14.00
Per Agius och Nicklas Malmsjö berättar om spår efter
andra världskriget i arkiven.
Arrangörer: Folkrörelsearkivet och Stadsarkivet
Studentorkesterns okända historia
TISDAG 7 MARS 18.00
Anders Carlsson föreläser om studentorkestern
som unik nordisk underhållningsform. Var kommer
fenomenet ifrån? Varför spelar de blåsinstrument och
varför har de uniformer och medaljer?
Arrangör: Stadsbiblioteket
Öppen visning
TISDAG 14 MARS 14.00
Guidad tur i Fyriskällans samlingar samt Folkrörelsearkivets och Stadsarkivets arkivmagasin.
Arrangörer: Folkrörelsearkivet, Stadsarkivet och
Stadsbiblioteket
Ångbåtstrafiken i Uppsala 1822-1945
TISDAG 21 MARS 18.00
Lennart Rydberg från Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten berättar om den svunna ångbåtsepoken.
Arrangör: Stadsarkivet
Moderniteten och den islamiska
tanketraditionen i Iran 1800-1979
TISDAG 4 APRIL 18.00
När modernitetens idévärld mötte den islamiska
traditionen i Iran, fick den draghjälp av den
religionskritiska klassiska persiska poesin. Föredrag
av Hossein Sheiban, docent i historia, Stockholms
universitet.
Arrangör: Folkrörelsearkivet
Maskinen som uppfann nutiden
Arrangörer: Folkrörelsearkivet och Stadsarkivet
Kurs i arkivvård
MÅNDAG 24 APRIL 09.00-12.00
Folkrörelsearkivet ger en kurs i arkivvård för föreningar.
Föranmälan krävs.
Arrangör: Folkrörelsearkivet
Skriv din förenings historia
MÅNDAG 8 MAJ 10.00-12.00
Folkrörelsearkivet ger en kurs i konsten att skriva en
föreningshistorik. Föranmälan krävs.
Arrangör: Folkrörelsearkivet
10 APRIL - 28 APRIL
Datorföreningen Update visar exempel på hur datorns
form och användningsområden har ändrat sig genom
80 års teknisk utveckling.
Arrangörer: Folkrörelsearkivet och Datorföreningen
Update
Shiitisk islam och det islamistiska
statsskicket i Iran
Hedersrelaterat förtryck och våld
TISDAG 23 MAJ 18.00
Sandra Sarin från TRIS (Tjejers Rätt i Samhället)
föreläser om den hedersrelaterade värdegrunden och
dess uttryck bland ungdomar i Sverige. Föranmälan
krävs (Stadsbiblioteket). Begränsat antal platser.
Plats: Mallas sal, Uppsala stadsbibliotek
Arrangörer: Folkrörelsearkivet och Stadsbiblioteket
TISDAG 11 APRIL 18.00
Den shiitiska islamismen 38 år efter den iranska
revolutionen. Föredrag av David Thurfjell, professor i
religionsvetenskap, Södertörns högskola.
Arrangör: Folkrörelsearkivet
Öppen visning
TISDAG 30 MAJ 14.00
Guidad tur i Fyriskällans samlingar samt Folkrörelsearkivets och Stadsarkivets arkivmagasin.
Arrangörer: Folkrörelsearkivet, Stadsarkivet och
Stadsbiblioteket
Alla evenemang sker, om ej annat anges,
på S:t Olofsgatan 15. FRI ENTRÉ.