Stapeldiagram gäller på gårdsnivå utslaget på

Mervärde
TB1
Förutsättningar:
Stapeldiagram gäller på gårdsnivå utslaget på hektar
TB1 = Försäljning av skörd + EU-bidrag (Gårdsstöd +
Förgröningsstöd) kostnad för utsäde, gödning, gödsel, växtskydd samt
skördemaskin med förare
Obs! Kostnader för bevattning och samkostnadsmaskiner
(plog, harv,...) ingår ej i TB1.
I mervärde ingår intäktsökning av TB1 vid användandet av
teknik för reglerad dränering resp. bevattning
Optimeringsregler för odling:
Odla så mycket potatis som växtföljd och stenfri jord tillåter
Odla så mycket höstraps som växtföljd tillåter
Odla betydligt mer höstsådda grödor än vårsådda
Optimeringsregler för bevattnings:
Se till att bevattna stärkelsepotatis fullt ut eftersom utväxling till
mervärde är störst
Se till att bevattna höstraps och höstvete eftersom det tillsammans
med potatis ger mer än fördubblat TB1 (täckningsbidrag) på gårdsnivå