Inbjudan till RegM luft 2017

Karlshamns UPSK & KFIK-pistol inbjuder till
Regionsmästerskap Syd
Luftpistol
på uppdrag av Blekinge SDF
Lördagen den 11 mars 2017
Tävlingsplats:
Karlskrona Luftvapenhall, Tennvägen 1.
Skjuttider:
09.00, 11.00 och ev. 13.00
Tävlingen sker på elektroniska markeringssystem, MegaLink.
Klassindelning:
Herr, Dam, HJ, DJ, H/D55, 65, 70
60 skott, skjuttid; 75min. 40 skott, skjuttid; 50 min.
(För mästerskap gäller att minst 3 skyttar från 2 föreningar alternativt
5 skyttar från samma förening är med.)
Finaler cirka 20 min efter sista skjutlaget.
Lagtävling:
3-mannalag i klasserna Herr och Dam och 2-mannalag i klasserna
D/H junior. För mästerskap i lagtävlingen krävs att minst två lag från
två föreningar är med alternativt 3 lag från samma förening
Utrustningskontroll:
Sker senast 30 min. innan start.
Anmälan:
På www.indta.se senast den 3 mars.
Laganmälan görs på: [email protected]
Efteranmälan i mån av plats tävlingsdagen.
Startavgift:
100kr individuellt. 20kr lagavgift.
Betalas till Karlshamns UPSK:s Bg. 287-3446
i samband med anmälan.
Priser:
Mästerskapsmedaljer till de tre främsta i varje klass, samt pengapris
till bästa ¼-del i klassen. I veteranklasserna utdelas enbart pengapris.
I lagtävlingen utdelas enbart medaljer.
Prisutdelning snarast efter skjutningen genomförts.
Servering:
Enklare form av servering på plats.
Tävlingsledare:
Pär Karlsson, 0708-85 18 58
Erik Ludvigsson, 073-337 45 17
Övrigt:
Tävlingslicens erfordras. Tävlingen genomförs enl. SvSF´s reglemente.
Jury utses och anslås tävlingsdagen.
Skjutlagstiderna kan vid behov komma att justeras.
Blekinge
Skyttesportförbund