kungörelser - Heliga Familjens katolska församling

KUNGÖRELSER
5 FEBRUARI 2017
KYNDELSMÄSSODAGEN
Den heliga Mässan firas under veckan i
Haninge från tisdag till torsdag kl.18.30 samt
på lördag kl. 11.00.
På torsdagar ber vi rosenkransen kl. 18.00.
På fredagar är det tillbedjan inför
Allraheligaste Sakramentet med början kl.
17.30 och Ordets gudstjänst kl. 18.30
Vi ska inte glömma att varje elfte i månaden
ber vår församling för äktenskap och
familj!
Nästa söndag, den 12 februari, firar vi 6
söndagen under året.
Den heliga Mässan firas:
- i Haninge kl. 10.00 och 15.00
- i Haninge (på polska) - kl. 17.00
VAL TILL DET NYA EKONOMI- OCH
PASTORALRÅDET
Lägg märke till att enligt församlingsordningen
punkt 3 – Valbarhet m.m. – till kandidat kan
väljas varje konfirmerad församlingsmedlem som
är registrerad i Stiftets medlemsregister och som
senast sista valdagen har fyllt arton år, samt som
lever i uppriktig trohet mot vad Kyrkan lär, har
erforderlig kompetens och regelbundet deltar i
församlingens liv.
Valnämnden har bestämt att förslag till
kandidater ska lämnas från och med 26
februari fram till 19 mars 2017. Ett förslag ska
vara skriftligt och innehålla den föreslagne
kandidatens tilltalsnamn, efternamn, adress och
telefonnummer. Förslaget ska vara undertecknat
av minst två församlingsmedlemmar.
Från och med 20 mars fram till 2 april 2017 ska
föreslagen kandidat skriftligen meddela sin
inställning till kandidaturen samt lämna en
bekräftelse om att information har erhållits om
innebörden av uppdraget.
Valnämnden har också bestämt datum för valet
och det blir den 7 maj 2017.
Heliga Familjens katolska församling
EXPEDITIONEN ÖPPEN Tisdag – torsdag kl. 9.00 -12.30
Fredag kl. 15.00 -17.00.
Adress: Vendelsömalmsvägen 200; 136 66 Vendelsö
Telefon: 08-7453981
Fax: 08-4485323
E-post: [email protected]
Hemsida: www.heligafamiljen.se