Pressmeddelande - Implementa Hebe

 Org nr 556581-9272
Pressmeddelande 2017‐02‐08 Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till privat‐ och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS‐anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige. Implementa Hebe AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND, www.implementa.se, [email protected] Fax: 046‐12 37 60. Tel 0732‐064500. Tel 0732‐064500 Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD. Styrelseordförande: Margareta Kriz. Implementa Hebe AB (publ): Nytt datum för årsstämma Styrelsen har beslutat senarelägga datum för årsstämma 2017. Tidigare meddelat datum för årsstämma 2017 är 2017‐03‐31 samt publicering av årsredovisning 2017‐03‐10. NYTT DATUM för årsstämma 2017 är 2017‐04‐28 samt publicering av årsredovisning för 2016 är 2017‐04‐
06. Styrelsen Implementa Hebe AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND, www.implementa.se, [email protected] Fax: 046‐12 37 60. Tel 0732‐064500. Tel 0732‐064500 Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD. Styrelseordförande: Margareta Kriz.