Pressrelease 2017-02-08

Pressrelease
2017-02-08
Vostok New Ventures offentliggör rapport för helåret 2016
onsdagen den 15 februari 2017
Telefonkonferens onsdagen den 15 februari 2017 klockan 17:00 Central European Time (CET)
Vostok New Ventures Ltd. ("Vostok New Ventures" eller "Bolaget") tillkännager att Bolagets rapport
för helåret 2016 kommer att publiceras den 15 februari 2017.
Bolaget kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv presentation klockan 17:00 CET
onsdagen den 15 februari 2017. Vid presentationen kommer Vostok New Ventures vd Per Brilioth att
finnas tillgänglig för att kommentera rapporten samt den senaste tidens händelseutveckling.
Vänligen ring nedanstående nummer 5 minuter innan telefonkonferensen startar.
Telefonnummer att ringa i Sverige: +46 (0)8 505 564 74
Telefonnummer att ringa i Storbritannien: +44 203 364 53 74
Telefonnummer att ringa i Nordamerika: +1 855 753 22 30
För att ta del av den interaktiva presentationen, vänligen logga in på:
http://edge.media-server.com/m/p/dm6ycdwq
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50
Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars
affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera
i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis
(SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB.
För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.
Vostok New Ventures Ltd
Registered office
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda