Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö

Snabb Fakta
• 1928 starta verksamheten med specialfröer
till lantbruk
• 33 anställda
• 200 milj SEK, oms
• 16 000 ton Spml utsäde
• 3 500 ton Vall- och grönytefrö
Bäst på allt som gror
Skånefrö’s
Kännetecken!
• Tillgänglighet
• Service
• Kvalitè
• Miljö
Bäst på allt som gror
Miljö åtgärder fram till idag
•Restprodukter från rensning gör vi miljövänlig värme pellets
•Uppvärmning och torkning sker i dag fossilt fritt i Tommarp och Hammenhög
•Dieseltruckar byts ut mot eltruckar
•Lysrör byts till ledlysrör med rörelevakter
•Fjärrvärme i Tommarp
•Fjärrvärme i Hammenhög
Bäst på allt som gror!
Skånefrös framtida miljömål
• Utbyggnad av fjärrvärme i Hammenhög. Porolys-Biokol
Klimatklivet
• 2020 projektet att samtliga allsvenska matcher spelas på
naturgräs och inte på plast år 2020. Miljöpositiva planer.
• 2020 projektet ingår att visa att med annat underlag vid
uppbyggnad av grönytor skall man kunna förlänga
spelsäsongerna och speltiderna rejält.
• Biokol i kommande underlag.
• Storskaligt försök på en fotbollsplan med olika underlag.
Bäst på allt som gror
Biokol vad är detta?
Som jordförbättringsmedel har biokol visat sig;
• Öka jordens förmåga att hålla vatten och motstå torka
• Öka jordens förmåga att binda näringsämnen såsom kväve, fosfor,
och kalium samtidigt tillgängliggöra den för växterna-minska behovet
av handelsgödsel och dess klimatrpåverkan.
• Stärka grödornas motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur
• Binda de pesticider som trots allt behövs – ej nå vattendrag
• Förbättra jordstrukturen och ge en mer genomsläpplig lucker jord
• Skapa en gynnsam miljö för mikroorganismer, ökad biodiversitet.
Bäst på allt som gror
TACK för att ni lyssna
Sven-Olof Bernhoff
VD /
CEO SkånefröAB
Tel 0414 - 412 501
Mob 070-59 20 791
Mail [email protected]
Storgatan 1
SE-272 93 TOMMARP
www.skanefro.se
Bäst på allt som gror