Väv 1.2 - Sätergläntan

22/8 – 2016
Bilaga till kurs 1.2, väv
Delmoment
Material, teknik och teori:
Vävning: Rosengång, prover i svart/vitt, sedan en egen rosengångsväv med röda
egenfärgade ullgarner, Linnebolster (ev randigt vitt/oblekt och med
handspunnet blångarn som inslag) med tryckta mönster i svart. Gemensamma
vävar: vadmal och linnelärft.
Vävteori: mönster i Weavepoint. Bindningslära, forts grundbindningar,
rosengång. Analys av väv.
Färgning: Röda färger på ull. Flamfärgning.
Materiallära: Ullkännedom, studiebesök Wålstedt. Föreläsning om silke.
Bränntester. Materiallärastationer.
Övrigt: Yllebroderi
Teckning, färg och form: Prova på kroki. Skissa/måla av äldre föremål. Rita
mönster till rosengång. Färgernas påverkan. Mönstrets påverkan. Ränder,
svartvitt till linets färger. Schablonmönster för tryck utifrån given inspiration.
Presentation av egen väv.
Grundkurs i slöjd- och kulturhistoria: Bondesamhällets
struktur, organisation och ekonomi. Bondens bostad byggnation, inredningar,
möbler & textilier. Friargåvor - redskap, gåvor, symbolik, slöjd och folkkonst.
Folklig estetik - personligt, regionalt, globalt. Järn och skogsbruket i ett
kulturhistoriskt perspektiv. Begreppsfloran; slöjd, hemslöjd, hantverk,
konsthantverk, design, formgivning, rekonstruktion, autenticitet. Slöjdhistoria i
anknytning till de tekniker som ni arbetar med.
Slöjd- och kulturhistoria:
Presentations- och utställningskunskap: Förberedelser inför öppet hus. Öppet hus.
Presentation av era arbeten inför en annan inriktning. Fokus på presentationen
ska vara kring arbetsprocessen och materialen.
Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk
Knippbodarna 119, 793 41 Insjön
www.saterglantan.se • [email protected]
0247-645 70 • Org.nr: 783200-3334
Dessa uppgifter ska vara klara och inlämnade
Rosengång, röda ullgarner
• Prover
• Monterad produkt
• Renskriven vävsedel med reflektioner
• Skiss
Linnebolster, linets färger/svart schablontryck
• Prover på handspunnet samt schablontryck
• Monterad produkt
• Renskriven vävsedel med reflektioner
• Skiss
Materiallära
• Prover på spunnet garn
• Övningsuppgifter
Färg och form
• Övningsuppgifter i färg och form
• Skisser ritade av äldre vävar
2