Vår prislista - Praktikertjänst

Tandvården Kågeröd
Prislista
Prislista
Tandvården Kågeröd
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Pris Referenspris *)
101
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
745
745
103
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
335
335
107
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
955
955
108
Utredning, inklusive undersökning, utförd av tandläkare
1 570
1 570
121
Röntgenundersökning av enskild tand
40
40
122
Röntgenundersökning, delstatus
215
215
123
Röntgenundersökning, helstatus
740
740
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
560
560
161
Salivsekretionsmätning
520
520
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
245
245
163
Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)
1 415
1 415
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Pris Referenspris *)
201
Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning
415
415
204
Profylaxskena, per skena
700
700
205
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd
145
145
206
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
285
285
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris Referenspris *)
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
370
370
302
Sjukdomsbehandlande åtgärder
680
680
303
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1 485
1 485
311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
425
425
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
165
165
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
425
425
322
Stegvis exkavering
1 000
1 000
341
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
435
435
342
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
825
825
Prislista
Tandvården Kågeröd
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Sjukdomsbehandlande åtgärder
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
Kirurgiska åtgärder
401
Tanduttagning, en tand
402
Tanduttagning, en tand, komplicerad
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
404
Pris Referenspris *)
1 210
1 210
Pris Referenspris *)
820
820
1 550
1 550
160
160
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
2 785
2 785
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
3 720
3 720
406
Tanduttagning, övertalig tand
1 130
1 130
420
Implantat, per styck
2 155
2 155
429
Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
3 580
3 580
435
Avlägsnande av ett implantat
820
820
436
Avlägsnande av implantat, enkel
160
160
441
Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle
1 855
1 855
442
Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder, per operationstillfälle
3 250
3 250
443
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
2 785
2 785
444
Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
5 150
5 150
5 150
5 150
290
290
445
480
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
Rotbehandlingsåtgärder
Pris Referenspris *)
501
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3 280
3 280
502
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
3 670
3 670
503
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
4 690
4 690
504
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5 230
5 230
521
Akut endodontisk behandling
700
700
522
Komplicerad kanallokalisation
695
695
523
Stiftborttagning
1 030
1 030
Prislista
Tandvården Kågeröd
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Rotbehandlingsåtgärder
541
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
Bettfysiologiska åtgärder
Pris Referenspris *)
3 165
3 165
Pris Referenspris *)
604
Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena
2 100
2 100
605
Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
3 330
3 330
Reparativa åtgärder
Pris Referenspris *)
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
555
555
702
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
870
870
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1 030
1 030
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
705
705
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1 040
1 040
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1 355
1 355
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
1 575
1 575
708
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
500
500
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
801
Laboratorieframställd krona
4 885
4 885
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
2 995
2 995
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1 205
1 205
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2 130
2 130
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
1 650
1 650
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
3 520
3 520
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
2 080
2 080
808
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3 210
3 210
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1 070
1 070
811
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd
345
345
812
Broreparation 1
1 320
1 320
Prislista
Tandvården Kågeröd
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
813
Broreparation 2
4 090
4 090
814
Broreparation 3
8 435
8 435
815
Sadelkrona
4 885
4 885
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3 595
3 595
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5 045
5 045
824
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
9 985
9 985
825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
10 535
10 535
826
Attachments, per styck, material
90
90
827
Hel underkäksprotes
8 840
8 840
828
Hel överkäksprotes
8 590
8 590
829
Immediatprotes
7 235
7 235
831
Justering av avtagbar protes
325
325
832
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1 155
1 155
833
Rebasering av protes
2 250
2 250
834
Lagning av protes där avtryck krävs
1 885
1 885
835
Rebasering och lagning av protes
2 970
2 970
836
Komplicerad lagning av protes
3 725
3 725
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6 235
6 325
839
Inmontering av förankringselement, per käke
2 970
2 970
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
1 800
1 800
846
Skena för vertikal platsberedning
4 875
4 875
847
Klammerplåt
3 255
3 255
848
Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand
480
480
852
Implantatförankrad krona
7 745
7 745
853
Hängande led vid implantatförankrad bro
2 130
2 130
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
1 800
1 800
855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
290
290
Prislista
Tandvården Kågeröd
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
857
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
861
Pris Referenspris *)
1 070
1 070
250
250
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
36 280
36 280
862
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
38 790
38 790
863
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat
41 380
41 380
864
Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke
32 710
32 710
865
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat
35 255
35 255
867
Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke
30 390
30 390
871
Implantatstödd täckprotes, två implantat
16 020
16 020
872
Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
17 970
17 970
873
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat
20 520
20 520
874
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat
2 860
2 860
875
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat
3 170
3 170
876
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat
4 180
4 180
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement
13 065
13 065
878
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
260
260
881
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
1 000
1 000
882
Av- och påmontering av implantatförankrad bro
2 870
2 870
883
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats
4 055
4 055
884
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs
9 670
9 670
886
Distans inklusive centrumskruv, per styck
1 205
1 205
888
Fästskruv, per styck
165
165
889
Centrumskruv, per styck
575
575
890
Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel
6 515
6 515
Utbytesåtgärder
Pris Referenspris *)
921
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 4 790
1 030
922
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
4 790
1 355
Prislista
Tandvården Kågeröd
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Utbytesåtgärder
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037. Implantat ingår
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 inklusive eventuell friläggning och distansanslutning. Implantaten ingår
Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037
Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 inklusive eventuell friläggning och distansanslutning när åtgärd 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantaten ingår
Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
940
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka
941
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
Övriga behandlingar
Pris Referenspris *)
5 595
4 885
7 665
7 015
9 750
9 145
5 595
2 130
7 665
4 885
9 750
7 015
9 015
7 015
15 330
7 015
9 015
4 260
15 330
4 885
11 665
11 900
6 875
7 015
Pris Referenspris *)
000
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke
1 350
000
Tandskydd, per käke
1 000
000
Skalfasad (på estetisk indikation)
5 500
000
Keramisk krona (på estetisk grund)
5 500
Prislista
Tandvården Kågeröd
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Garanti/Föräkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.
Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.
Garantiförsäkring gällande krona, bro och avtagbar protetik
Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.
Din tandläkare kan eventuellt omfattas av (frivilligt val för tandläkaren) ytterligare 3 års garanti på fast protetik som är definitivt fastsatt, totalt 5 års garantiförsäkring, högst till ursprunglig kostnad.
För mer information, fråga din tandläkare.
Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.
Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.
Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.
Mer information får du av oss i tandvårdsteamet.
Tandvårdsstödet
Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:
- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader
Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar
med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.
- Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.
Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård.
Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.
Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.
Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.
Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).
Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.
Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet