Fastnätsnummer och Utökad Nummervisning

Fastnätsnummer och
Utökad Nummervisning
Fastnätsnummer och
Utökad Nummervisning
TA 11 076 07-04
Vill du ersätta den fasta telefonen
med en mobil men visa lokal anknytning utåt? För många företag har
mobilen blivit den enda telefonen
som helt ersatt den gamla bordstelefonen. Att helt gå över till en
telefon – den mobila – har ju flera
fördelar som allt fler upptäcker.
Men ibland är det ändå viktigt att
kunna ge sina kunder och andra kontakter möjligheten att ringa till ett
fastnätsnummer - ett nummer med
lokal anknytning. Inte minst viktigt
kan möjligheten att behålla nummer som är välkända hos kunder och
andra kontakter vara. Telenor ger
dig därför möjligheten att kombinera båda dessa behov – geografisk
identitet och mobilt tillgänglig på
samma gång.
Fastnätsnummer
Med ett Fastnätsnummer associerat till ditt
mobilabonnemang kan era kontakter ringa
dig på såväl ert ”lokala” nummer som mobilnumret. Samtalet går alltid till mobilen.
Telenor kan tilldela ett nytt nummer eller
portera in ert gamla nummer från den fasta
telefonen och koppla till er mobil.
Inkommande samtal kan också väljas
att vidarekopplas selektivt till EuroVoice
beroende på till vilket nummer samtalet går
till. Samtal till Fastnätsnumret kan vidarekopplas till EuroVoice medan samtal till
mobilnumret kopplas fram som vanligt. På
så vis kan man exempelvis välja att använda
mobilnumret som ett ”mer nåbart” nummer
förmedlat till en begränsad skara medan
fastnätsnumret är det allmänt kända.
Fastnätsnummer kan vara ditt nuvarande
nummer som porteras in från annan operatör eller ett helt nytt nummer som tilldelas
från Telenor.
Vill du veta mer?
Ring vår Kundtjänst på kortnummer 222 från mobilen eller 020-222 222. Vi har öppet dygnet runt, året om.
Eller titta in på telenor.se
Utökad Nummervisning
Med tjänsten Utökad Nummervisning kan
ni dessutom välja vilket nummer som ska
presenteras på mottagarens telefon.
Genom en enkel talsvarsfunktion (IVR), som
nås via kortnummer 825, väljer ni vilket
nummer som skall visas. Följande val finns
tillgängliga:
• Mobilnummer – individuellt för abonnemanget
• Fastnätsnummer – individuellt för abonnemanget
• Huvudnummer – gemensamt för företa
get, ofta kallat ”växelnummer” (förutsätter
att ett huvudnummer finns registrerat för
företaget)
• Dolt nummer
Via Företagsportalen kan även företagets
administratör bestämma vilket eller vilka val
som ska vara tillgängliga för enskilda användare. Om företaget dessutom har flera olika
Huvudnummer, typiskt i olika riktnummerområden, kan även dessa tilldelas olika
grupper av användare inom företaget.