Inbjudan och program.

INBJUDAN TILL
TARMCANCERKVÄLL
7 mars kl. 16.30 i Nanna Svartz Auditorium,
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Ingång via huvudentrén.
ILCO-förbundet genomför tarmcancerkvällen i samarbete med
Stockholms länsförening och Karolinska sjukhuset.
Kvällens tema:
”Livet med och efter tarmcancerbehandling”
Inbjudan vänder sig till personer som har eller har haft tarmcancer och deras närstående,
professionen, beslutsfattare, media samt övriga intresserade.
Moderator: Anna Mar tling, pr ofessor och kir ur g, Kar olinska sjukhuset.
Program:
16.30
Registrering och besök bland utställare.
17.30
Bo Karlsson, ordförande ILCO Tarm– uro– och stomiförbundet, hälsar välkommen.
17.45
Tarmcancer - en folksjukdom. Annika Sjövall, docent och kirurg, Karolinska sjukhuset.
18.15
Livet efter cancerbehandling. Maria Hellbom, chef Centrum för cancerrehabilitering.
18.45
Fika och besök bland utställarna.
19.30
Vad ska man göra åt orättvisorna mellan de olika cancerformerna?
Maria Albertsson, professor och onkolog, Linköpings Universitetssjukhus.
20.00
Patienten, läkaren och författaren Karin Wahlberg berättar om sin tarmcancer.
20.20
Utdelning av Tarmcancerpriset. Priset delas ut av Anders Lönnberg, regeringens life
science-samordnare.
20.30
Avslutning.
Symposiet är kostnadsfritt. För anmälan är obligator isk. Anmälan gör s senast den 2 mars till
ILCO:s kansli via www.ilco.nu/tarmcancerkvall, telefon: 08-54640520 eller e-post: [email protected]
Anmälan görs i första hand via hemsidan.
VÄLKOMNA!
Tarmcancerkvällen genomförs med stöd från nedanstående som även kommer finnas på plats.