Swea Budget 2017

SWEA BUDGET 2017 INTÄKTER
Konto
Beskrivning
Belopp
3110
3610
3660
8311
3230
3310
3590
Evenemangsintäkter
Swea Rivieran medlemsintäkter
Portomedlemmar intäkter
Ränteintäkter
Annonsintäkt
Lotterivinst
Produktförsäljn
200 8.100 250 20 100 100 200 Summa
8.970 KOSTNADER
Konto Beskrivning
Belopp
4110
4540
4590
4610
4620
4630
4690
5460
5420
6250
6150
6310
6460
6570
6590
6993
7610
Summa
100 -­‐ -­‐ 2.000 360 5.130 150 250 150 350 500 450 250 60 -­‐ 1.500 -­‐ 11.250 Resultat
Evenemangskostnader
Inköp Kläder/Nålar
övr försälningskostnader
Styrelsekostnader
Serviceavgifter MEMA
Serviceavgifter Swea Int.
Årsmöteskostnader
Förbrukningsmaterial
Dataprogram
Portokostnader
Trycksaker/Matrikel
Försäkringar AXA
Sammanträdeskostnader
Bankkostnader
övr externa tjänster
Donationer
Utbildningskostnader
-­‐ 2.280 180
10
försäljning av resterande lagret
namnskyltar och nålar
kostnader för inköp av prod
Deltagande av Ordförande i VM i Perth, (180)
Inköp av champagne och tilltugg
färgpatroner, papper mm
bokföringsprog
utskick av matrikel
matrikel
Hyra Villa Ingeborg