Valberedningens förslag - Svenska Cykelförbundet

8 februari 2017
BREV från VALBEREDNINGEN
Valberedningens förslag
Vi i Svenska Cykelförbundets valberedning är glada att redovisa vårt förslag till styrelse
för verksamhetsåret 2017. Vi ser att utvecklingen av SCF under året varit mycket god
och i vårt arbete har vi fokuserat på att hitta personer som kan bidra ytterligare i denna
riktning.
Vi vill ursäkta oss för att vi dragit på att presentera vårt förslag. Vi har under hela året
kontinuerligt fört dialog med många potentiella kandidater, i år har detta arbete krävt
längre tid. Men vi är mycket nöjda över det förslag som vi nu presenterar.
Val av styrelseledamöter
Förra året noterades att könsfördelningen i styrelsen är för skev och därför har vi
särskilt arbetat med att få kvinnor att acceptera en nominering från oss. Vi har tyvärr
fått väldigt många nej från många ytterst kompetenta kandidater.
Inför kommande år måste vi gemensamt hjälpas åt att öka antalet kandidater.
Valberedningen behöver också vidareutveckla sitt rekryteringsarbete, särskilt i frågan
om att rekrytera kvinnor.
Vi kan nu presentera ett mycket starkt förslag som vi är övertygade kommer att ta
styrelsens planer och strategier till genomförande.
Övriga val på förbundsmötet
Disciplinnämndens arbete fungerar bra och därför ser vi inget skäl till att förändra
sammansättningen.
Verksamhetsrevisorsrollen har diskuterats och utvärderats under året. Vi har med vårt
förslag tagit fram personer som väl matchar de riktlinjer som förbundsmötet fastslog
2016.
Som revisorer ska väljas och vi föreslår samma revisorer som förra året. Det finns klara
fördelar med detta upplägg, som består av två olika personer från samma firma.
Resultatet av arbetet finns på följande sidor. Vi vill med detta brev rikta vårt tack till
alla er som bidragit till vårt arbete!
Vi ses på förbundsmötet!
/Valberedningen
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
Box 11016, SE-100 61 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se
Valberedningen förordar
Ledamot
Namn
Motivering
Ledamot
Styrelsen
2 år
Thomas Backteman
Stockholm CK
Stockholm
Thomas är ordförande i Stockholm CK och
Stockholms Cykelförbund och har
erfarenheter från såväl näringsliv som ideell
sektor. Är idag seniorkonsult inom strategisk
kommunikation och är ordförande för den
ideella organisationen Teach for Sweden.
Thomas har bland annat varit
kommunikationsdirektör på Swedbank.
Ledamot
Styrelsen
2 år
Fredrik Kessiakoff
Stockholm
Fredrik är tidigare proffcyklist och har varit
ledamot i SCFs styrelse i två år. Fredrik har
förutom sin erfarenhet av sporten stor
kunskap om större arrangemang.
Ledamot
Styrelsen
2 år
Bitte Håf
Östersund
Bitte är engagerad i lokala cykelklubben i
Östersund och är även erfarenhet av cykling
genom organisationer som t.ex. Ride of Hope
och Aktivisfonden. Hon är en aktiv
cykelbloggare på bicycling.se och är en känd
röst i cykelkretsar. Bitte är lärare till yrket.
Revisor
1 år
Thomas Lönnström
Stockholm
Auktoriserad revisor
E&Y
Revisorssuppleant
1 år
Martin Nilsson
Stockholm
Auktoriserad revisor
E&Y
Verksamhets-revisor
1 år
Eva Annerwall
Uppsala
Eva har ett gediget förflutet inom SCF i olika
positioner. Senast som valberedningens
ordförande tom 2016. Eva har också varit
delaktig i att bygga upp BMX till vad det är
idag.
Verksamhets-revisor,
ersättare
1 år
Carl Elfgren
Uppsala
Carl Elfgren har under 20 år arbetat med stora
företag och organisationer med utveckling
och strategier. Carl har stor kunskap och
förståelse för hur en verksamhet styrs och
utvecklas. Civilekonom med utbildning från
Stockholms Universitet, Handelshögskolan
och Harvard.
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
Box 11016, SE-100 61 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se
Ordförande
Disciplinnämnd
1 år
Anders Björklund
Karlskoga
Anders har mångårig erfarenhet av arbete I
disciplinnämnden. Han är beredd att åter ta
rollen som ordförande.
Ledamot
Disciplinnämnd
2 år
Ledamot
Disciplinnämnd
2 år
Ulf Näslund
Ulf har mångårig erfarenhet av arbete I
disciplinnämnden. Han fortsätter gärna.
Martin Schwitzgold
Vänersborg
Martin har nu två års erfarenhet av arbete I
disciplinnämnden. Han fortsätter gärna.
Nominerade av distrikt, föreningar och valberedningen
Post
Namn
Nominerad av
Kommentar
Ledamot
Styrelsen
Ledamot
Styrelsen
Ledamot
Styrelsen
Ordf.
Disciplinnämnd
Ledamot
Disciplinnämnd
Ledamot
Disciplinnämnd
Verksamhetsrevisor
Fredrik Kessiakoff
Dalarnas CF
Thomas Backteman
CK Stockholm
Mikael Lundberg
Piteå CK
Anders Björklund
Förordad
Ulf Näslund
Förordad
Martin Schwitzgold
Förordad
Garry Jones
Dalarnas CF
Ej förordad
Verksamhetsrevisor
Verksamhetsrevisor, ersättare
1 år
Eva Annerwall
Förordad
Carl Elfgren
Förordad
Förordad
Ej förordad
Förordad
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
Box 11016, SE-100 61 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se