Testing for knowledge — FMV Land Test Centres

Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
Spetskompetens inom test och evaluering
Komponenter och hela system
•
Från finkaliber- till artilleritest
•
Ballistik (både innerballistik och baninmätning)
•
Skydd- och verkansprov
•
Miljötålighet/forcerad åldring (fall, stöt, vibration, skak, saltdimma, fukt, kyla, värme etc.)
•
Ammunitionsövervakning, långtidslagring
•
Modifiering och manipulation av explosiver
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
Provplatser
T&E Mark
Älvdalen firing range
Karlsborg Test Range
Skövde test area
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
Älvdalen Firing Range
• Långa skjutavstånd
• Stora riskområden
• Total provyta, 540 km²
• Hårdgjord målyta, 700x100 m
• Stora TNT tester (30000 kg)
• Vintertester (subarktiskt klimat)
• Mobil instrumentering, t ex.
radar, höghastighetskameror
etc.
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
Karlsborg, huvudbyggnad
•
Ledning, arbetsplatsen för huvuddelen av personalen
•
Laboratorium för bildanalys, efterbearbetning av data etc
•
Mekanik- och elektronikverkstad
•
Goda konferensmöjligheter
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
Karlsborg skjutplatser / testyta
•
Flera skjutplatser med instrumenterade
projektilfång (radar, röntgen, kamerasystem).
•
Fjärrmanövrerade vapensystem och skyddade
personalbyggnader.
•
Skjutavstånd över land upp till ca 2000 m.
•
Nedslagsområde över Vättern ger
skjutavstånd upp till 58 km.
•
Statiska sprängprov upp till 30 kg TNT
•
Specialpreparerade sprängplatser för minprov
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
Skövde test area
•
Samlokaliserad med Skövde garnison
•
Dedikerad fordonsprovning
•
Flertal terrängbanor för test av framkomlighet
•
Mekanisk verkstad för stridsfordon
•
Tyngdpunktsmätningar med fordonsvåg
•
Frekvenstestbana
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
Mätsystem och mobilitet
•
Högteknologiska mätsystem med unika prestanda
•
Egenutvecklade provsystem
•
Majoriteten av mätsystemen är mobila
•
Genomför provning över hela världen
•
Exempel på mätsystem är radar,
höghastighetskameror, accelerometrar och
trycksensorer, drönare, röntgenblixt, meteorologi m
fl.
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
Exempel på typer av test vi genomför
• Direkt / Indirekt eld
• Skydds- och verkansprov
• Körbarhetstester
• Miljötålighetsprov
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
Informationssäkerhet
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
T&E Land systems
Projektilfång
KE (separation)
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
T&E Mark – Miljötålighetsprov, teknisk info
Klimathus
•
•
•
•
•
Storlek, LxBxH: 12x5,5x5,5m
Max vikt på testobjekt: 80 ton
Temperatur: -52°C till +63°C
Solbestrålning: 700-1120W/m²
Provskjutning från kammaren
Övriga system
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mobila klimatkammare
Stöt- och skakprov
Fallprov
Loose cargo
Saltdimma
Vattentryck till 200m
Undertryck till 20 000m
Täthetsprov i vatten 3,5m
Vattenbestrålning
Brandprov
Max acc: 25 000g
Industriröntgen
Back
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
T&E Mark – Ammunitionsverkstad, teknisk info
Ammunitionshantering
•
•
Fjärrstyrda system för att manipulera
skarp ammunition
Stor erfarenhet av hantera såväl
utländsk- som provammunition
Ammunitionsövervakning
•
•
•
Nationellt ansvar
Långtidslagring/provtagning
Röjning av ammunition
Back
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
T&E Mark – Radarsystem, teknisk info
Följande radarsystem
•
•
•
240 W effekt och 40 db gain
möjliggör mätningar av alla former
projektiler.
FMCW ger noll-doppler kapabilitet
Kan fjärrstyra andra mätsystem
Fasta radarsystem
•
•
•
15 W effekt och 28 db gain
Noggrann hastighetsmätning vid V0
och korta skjutavstånd
Kan mäta innerballistik via spegel
Back
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
T&E Mark – Fysikaliska mätningar, teknisk info
Sensorer
•
ATD (Anthropomorfic Test Dummy),
accelerometrar, tryckgivare,
mikrofoner mm
Datainsamling
•
Registrerande system upp till
2 miljoner samples/sekund.
Tillämpningar
•
•
•
•
•
Biomekaniska påkänningar på
människa vid skyddsprov
Ljudtrycksmätningar – risk för
hörselskada
Tryckmätningar – risk för skada på
inre organ såsom lungor
Strukturella materialmätningar –
hållfasthet vid höga påkänningar
Vapentryck i eldrör
Back
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
T&E Mark – Höghastighetskameror, teknisk info
Exteriöra kameror
•
•
•
•
Klassade till 100G
Färg eller monokroma
1024x1024 px upplösning
Hastigheter upp till 1.000.000 fps
Interiöra kameror
•
•
•
•
•
Klassade till 100G
Färg eller monokroma
512x512 px upplösning
Hastigheter upp till 10.000 fps
Kamerahuvud, storlek = 35x35 mm
2D/3D rörelseanalys
•
•
•
Beröringsfri mätning
Banor och 6 DOF analyser
Presentationsmjukvara
Back
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
T&E Mark – Röntgenblixtanläggning, teknisk info
Scandiflash
•
•
•
•
•
Dubbla 450kV pulsgeneratorer
Slutartid = 20 nS möjliggör bilder
på extremt snabba förlopp
Hög noggrannhet i tid
Mäter hastighet, form och funktion
hos verkansdelar och skydd
Ser genom eld och rök där all
annan fotografering är omöjlig
Back
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
T&E Mark – Flygande kamerasystem
Multirotordrönare
•
•
•
•
•
•
•
Kan fjärrstyras från skyddsrum
Livesänder HD-video över långa
distanser
Positionslåsning, ”parkerar i
luften” med GPS/GLONASS
Autopilotsystem med waypoints
Kan ställas standby i riskzon
Modulär dagsljuskamera med
optisk zoomoptik
Dubbla kameragimbaler med
både dagsljus och IR-kamera
(LW Thermal Imager från FLIR)
Back
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
T&E Mark – Meteorologi
Vädertjänst
•
•
•
•
Fasta mätstationer på provplatsen
Mobila mätstationer för prov på
övriga skjutfält
Ultraljudssensor GILL
Mobil sonderingsutrustning Vaisala
med GPS som mäter mellan 20 22 000 m höjd i lufthavet
•
Systemen levererar
o Vindriktning
o Vindhastighet
o Tryck
o Temperatur
o Luftfuktighet RH%
•
Data kan levereras i både råformat
och som MetCM
Back
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres
Testing for knowledge — FMV Land Test Centres