Anvisningar

Anvisningar
- du måste vara inloggad
- det kan ta några minuter innan din fil syns (undvik dubbel
uppladdning)
- dokumentet skall vara i pdf eller doc-format
- dokumenten tas bort efter seminaret