Laborationer Energi 7,5hp vt-17 Namn Tis 7/2 Tis 7 - TFE

Laborationer Energi 7,5hp vt-17
Namn
Olof Bengtsson
Viktor Björklund
Joakim Bornström
Emil Collen
Linus Dolvander
Erik Edberg
Manuel Garzon Garcia
Yiru Hu
Jonas Johansson
Fredrik Jonsson
Axel Källman
Kim Lingwall
Daniel Marklund
Johan Meijer
Joel Nyberg
Aklilu Okbagiorgis
Anton Olofsson
Joakim Poggats
Alexander Sjöström
Victor Smulter
Andreas Sundberg
Aria Tahmasebi
Niklas Vallin
Erik Wallin
Joel Östlund
Tis 7/2
Tis 7/2
Tis 7/2
Tis 7/2
Ons 8/2
Ons 8/2
09:00
10:30
13:00
14:30
09:00
10:30
M
P
R2
VVX1
M
P
R2
VVX1
M
P
R2
VVX1
P
M
VVX2
R1
P
M
VVX2
R1
P
M
VVX2
R1
R1
M
P
VVX2
R1
M
P
VVX2
R1
M
P
VVX2
VVX1
P
M
R2
VVX1
P
M
R2
VVX1
P
M
R2
R2
VVX1
M
P
R2
VVX1
M
P
R2
VVX1
M
P
VVX2
R1
P
M
VVX2
R1
P
M
Ons 8/2
Ons 8/2
Tors 9/2 Tors 9/2 Tors 9/2
VVX2
R1
P
M
13:00
14:30
09:00
10:30
13:00
M
P
R2
VVX1
M
P
R2
VVX1
M
P
R2
VVX1
P
M
VVX1
R1
P
M
VVX1
R1
P
M
VVX2
R2
P
M
VVX2
R2
En gemensam Laborationsrapport, typ Resultatrapport, ska skrivas av varje grupp på laborationen Motorbänk.
Laborationsrapporten ska mailas till mig senast 21/2. För sent inlämnad rapport bedöms inte förrän i samband med omtentamen i april.
OBS, för att bli inrapporterad som godkänd på kursen (7,5hp) krävs att man är godkänd på laborationerna.
Pumplaborationen, Rörströmning och Värmeväxlarlaborationen redovisas muntligt på plats.
Lokaler:
Motorbänk, M
Pumplaboration, P
Rörströmning, R
Värmeväxlare, VVX
Maskinhallen
TA202
TA203
TA203
1 st
1 st
2 st
2 st