david wigensäter utbildning certifieringar

[email protected]
076 635 51 57
Wigensäter One AB
559070-5447
wigensater.se
DAVID WIGENSÄTER
Architect, lead developer, Scrum master, agile coach
Agil utveckling , Arkitektur , Systemdesign ,
Certifierad Scrum Master
Teamledning ,
Systemutveckling , Webbutveckling
Samarbetsplattformar , Digitala arbetsplatser ,
Kravanalys , Dokumenthantering , CMS ,
Informationsarkitektur
David har 10 års erfarenhet av utveckling av
större webbapplikationer,
verksamhetsstödsystem och digitala
arbetsplatser samt erfarenhet som ledare
och chef för konsultteam.
David har bred teknisk kunskap och
erfarenhet av utveckling, från datalager
upp till klientutveckling med rika
användargränssnitt. Den tekniska kunskapen
kompletteras med genuint intresse,
utbildning och erfarenhet av att leda
utvecklingsteam med agil metodik för att
skapa effektiva team och organisationer.
UTBILDNING
Teknisk datavetenskap, Umeå Universitet
1 år vid Univ. Of Wester Sydney
Tekniskt gymnasium, Eskilstuna
CERTIFIERINGAR
Certified Scrum Master
Davids huvudkompetens är att leda
utvecklingen av lösningar byggda på
Microsoft .NET och moderna webbtekniker
samtidigt som han coachar, leder och
inspirerar inom agila arbetsätt i
organisationer.
Microsoft SharePoint
EPiServer CMS
Certified NLP Practitioner
Circle K
2016-09 - 2017-02
Scrum master, frontendutvecklare
David har rollen som Scrum master för ett utvecklingsprojekt som tar fram en
ny webbportal för Circle Ks globala lojalitetsprogram. Webbportalen
integrerar med flera system och därmed arbetar teamet med flera andra
utvecklingsteam. David coachar projektmedlemmar i agil utveckling och
Scrum. Projektet arbetar med DevOps och continous delivery. David leder
även utvecklingen av logiklagret i frontend.
Tekniker/Metoder: Scrum, REST api, AngularJS, JIRA
Länsförsäkringar
2016-02 - 2017-01
Lösningsarkitekt, Scrum master
Baserat på en teknisk strategi som David var med att ta fram under en
utredning startades att utvecklingsprojekt för en ny version av en webbportal
för partners med integrationer till underliggande försäkringssystem. David
hade rollen som arkitekt och Scrum master i projektet och var med att starta
upp, bemanna och driva projektet i mål.
Tekniker/Metoder: Workshop, Scrum, arkitektur, ASP.NET, Episerver
Länsförsäkringar
2015-11 - 2016-02
Lösningsarkitekt, workshopledning, kravanalys
Tillsammans med en kollega fick David i uppgift att genomföra en utredning
av framtida tekniska lösningar och förvaltning av det digitala mötet för
partners. Arbetet innefattade intervjuer och workshops med nyckelpersoner
från flera delar av verksamheten. Ett förslag till strategi lades fram grundat
dels på verksamhetens behov, dels på Länsförsäkringars befintliga arkitektur
tillsammans med ett fokus på agil utveckling och förvaltning.
Tekniker/Metoder: Workshop, kravanalys, processanalys, lösningsarkitektur,
Episerver, SharePoint
076 635 51 57
[email protected]
wigensater.se
Wigensäter One AB
559070-5447
wigensater.se
HEMLIG KUND, bank och försäkring
2015-09 - 2015-10
Lösningsarkitekt, workshopledning, kravanalys
David ingick som lösningsarkitekt i ett team som genomförde en förstudie där
en kravmassa verifierades, flera alternativ till lösningar analyserades och en
rekommendation för en utvecklingsplan togs fram. Under förstudien
genomförde David intervjuer med nyckelpersoner, höll workshops med
tekniker, kartlade processflöden och producerade en beskrivning av tänkt
system som förstudien baserade vidare analys på.
Tekniker/Metoder: Workshop, kravanalys, processanalys, lösningsarkitektur
DELTACO, E-HANDEL
2014-07 - 2015-09
Arkitekt, dev lead, Scrum Master
Deltaco är en grossist av teknikartiklar till de stora varuhusen i Sverige och
norden. Deltaco byter sitt affärssystem och sin nuvarande webbshop. Det nya
affärssystemet är Microsoft Dynamics AX och webbshopen realiseras på
Microsofts nya produkt Microsoft Dynamics Online Store, en integration med
SharePoint 2013 som webbplatform. David är teknisk ansvarig för
webbshopen och leder utvecklingsteamet i sitt agila arbete.
Tekniker/Metoder: Scrum, SharePoint 2013, Microsoft Dynamics, VisualStudio
Online, CSS, JavaScript, AngularJS.
ELEKTA, INTRANÄT
2014-05 - 2014-06
Arkitekt, dev lead, Scrum Master
Elekta gjorde en digital transformationsresa från en papperstidning till en
digital publikationen fullt integrerat med sociala funktioner. Med en växande
och globalt distribuerad organisation krävdes en ny digital nyhetsplattform
och digitala samarbetsytor som båda verkade för aktiv socialt arbete.
Nyhetsplattformen och samarbetsytorna sammanflätades och anammades i
organisationen genom gamification och sociala funktioner. Portalen byggdes
cloud-ready på SharePoint 2013 tillsammans med Yammer. David var Scrum
master och arkitekt.
Tekniker/Metoder: Scrum, SharePoint 2013, Yammer, Gamification,
VisualStudio Online, CSS, JavaScript, AngularJS
076 635 51 57
[email protected]
wigensater.se
Wigensäter One AB
559070-5447
wigensater.se
ERICSSON, INFORMATIONSPORTAL
2014-03 - 2014-04
Arkitekt, dev lead, Scrum Master
Ericsson ville ge sina nyckelkundsansvariga stöd för att möta kundernas
utmaningar och hitta relevant information bland en uppsjö av dokument på
intranätet och i andra system. Connecta byggde en applikation som är
cloud-ready genom att använda modern webbteknologi och utnyttja
SharePoints standardfunktionalitet. Davids roll var Scrum master och arkitekt.
Tekniker/Metoder: Scrum, SharePoint 2010, VisualStudio Online, CSS,
JavaScript, AngularJS.
STORA ENSO, EXTERNWEBB
2014-01 - 2014-03
Senior systemutvecklare, Scrum Master
Stora Enso byggde ett antal nya publika webbplatser baserade på
SharePoint 2013, med fokus på sökfunktioner, metadata-navigering och en
responsiv design. Davids roll var senior utvecklare och agil coach.
Tekniker/Metoder: Scrum, SharePoint 2013, TFS, CSS, JavaScript, WebParts,
.NET
CONNECTA , AGIL LEVERANSPROCESS
2013-06 - 2014-06
Agil evangelist, processansvarig
Connecta driver internt projekt för att standardisera sin leveransprocess och
skapa strukturkapital kring den. David leder arbetet för att ta fram den agila
varianten av leveransprocessen och utbilda kollegor i den.
Tekniker/Metoder: Förändringsledning, Workshopledning, Scrum, Kanban
DIGITAL ROUTE, PROJEKTSTÖDSSYSTEM
2012-11 - 2013-03
Senior systemutvecklare, mentor
Digital Route utvecklar ett intranät med projektstöd baserat på SharePoint
Online. David bistår utvecklingsteamet med erfarenheter och stöd, samt
utvecklar ett skräddarsytt nyhetsflöde.
Tekniker/Metoder: SharePoint Online, VisualStudio Online, CSS, JavaScript,
WebParts, EventReceiver, .NET
076 635 51 57
[email protected]
wigensater.se
Wigensäter One AB
559070-5447
wigensater.se
FMV, INTRANÄT OCH STÖDSYSTEM
2012-06 - 2013-12
Arkitekt, dev lead, Scrum Master
Försvaret migrerar intranät samt flertalet applikationer och funktioner från
Lotus Notes till SharePoint 2010. David har lett utvecklingen av intranätet, med
användarbas på 17 000 medarbetare, som Scrum Master. Under projektet har
David satt ihop utvecklingsteam och varit Scrum Master parallellt för flertalet
applikationer. David ansvarar för migreringen av data för större delen av
applikationerna och arbetar med införandet av samtliga applikationer.
Tekniker/Metoder: Scrum, SharePoint 2010, TFS, CSS, JavaScript, WebParts,
EventReceiver, .NET, SQL Server 2008
CONNECTA, INTRANÄT
2012-05 - 2012-06
Senior systemutvecklare
Connecta utvecklar ett nytt Intranät baserat på SharePoint Online. Intranätet
syftar främst till att stödja kunskapsåtervinning, göra information lättillgängligt
mha metadata. David utvecklar flertalet funktioner, gör releaser och
uppdateringar.
Tekniker/Metoder: SharePoint Online, Office 365, VisualStudio Online, CSS,
JavaScript,.NET
LÄNSFÖRSÄKRINGAR, EXTERNWEBB
2011-12 - 2012-05
Dev lead, utbildare
Länsförsäkringar ville förändra startsidan för www.lansforsakringar.se för att
öka antalet påbörjade affärer genom korta vägen till avslut för kunden.
Länsförsäkringar behövde även förtydliga sitt erbjudande och varumärke
samt förenkla för sina kunder att komma i kontakt med respektive lokalt
Länsförsäkringsbolag
David ledde systemutvecklingen och där stor utmaning låg i branding och
optimering av den stora mängden JavaScript som används för
användarinteraktionen på webbplatsen. David ansvarade även utbildning
och överlämning till outsourcingpartner efter genomfört utvecklingsprojekt.
Tekniker/Metoder: Scrum, SharePoint 2007, CSS, JavaScript, WebParts,
EventReceiver, .NET, SQL Server 2008
076 635 51 57
[email protected]
wigensater.se
Wigensäter One AB
559070-5447
wigensater.se
LÄNSFÖRSÄKRINGAR, DOKUMENTHANTERINGSSYSTEM
2011-11 - 2012-05
Systemansvarig, utbildare
David har rollen som systemansvarig för tidigare utvecklat
dokumenthanteringssystem i SharePoint 2010. I rollen ingår etablering av
förvaltningsprocesser och utbildning av konsulter för kommande
outsourcingprojekt.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2010, CSS, JavaScript, .NET, SQL Server 2008
LÄNSFÖRSÄKRINGAR, DOKUMENTHANTERINGSSYSTEM
2011-08 - 2011-11
Senior systemutvecklare
Länsförsäkringar behövde utveckla ett dokumenthanteringssystem med
skräddarsydda flöden (work flow) för redigering, publicering och
behörighetsstyrning av styrdokument. Lösningen utvecklades för att kunna
möta krav enligt EUs regelsystem för försäkringsbolag Solvency II. David
arbetade som systemutvecklare och arkitekt under projektet. Systemet
byggdes på SharePoint 2010 med skräddarsydda arbetsflöden och en
automatiserad process för dokumentmanipulering m.h.a. OpenXML API.
Projektet använde Scrum som utvecklingsmetodik.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2010, .NET, CSS, JavaScript, SQL Server 2008,
SharePoint WorkFlow, EventReceiver, Infopath.
MICROSOFT MCS, CRM DOKUMENTHANTERING
2011-05 - 2011-07
Lösningsarkitekt, produktexpert
Ett tjänsteföretag med de flesta svenska banker som kunder genomförde ett
projekt för att flytta sitt kundhanteringssystem från Lotus Notes till Microsoft
CRM och dokumenthantering med SharePoint Server. Projektet drevs av ett
konsultföretag och kunden anlitade Microsoft MCS för att genomföra en
granskning av lösningen. David genomförde granskningen av SharePointdelen och producerade en rapport vilken pekade ut brister, som resulterade i
ett fortsatt uppdrag där David tillsammans med konsultföretagets arkitekt tog
fram en hållbar lösning för kundens dokumenthantering.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2010, .NET, SQL Server 2008
076 635 51 57
[email protected]
wigensater.se
Wigensäter One AB
559070-5447
wigensater.se
MICROSOFT MCS, INTRANÄT SAMARBETSYTOR
2011-04 - 2011-05
Produktexpert, mentor, senior utvecklare
Ett telekomföretag genomförde en uppgradering av deras intranät och
samarbetsplattform byggd på MOSS 2007 till SharePoint Server 2010.
Företagets konsulterade Microsoft MCS, där David stöttade IT-avdelningen
under förberedelser, utveckling, testuppgraderingar med råd och exempel.
David utvecklade även skräddarsydda delar (webbdelar och
administrationsgränssnitt) med integrationer mot externa system.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2010, EventReceiver, WebParts, .NET, SQL Server
2008
MICROSOFT MCS, INTRANÄT SAMARBETSYTOR
2011-03 - 2011-04
Produktexpert, granskare av lösning
Ett internationellt företag stod inför en uppgradering från en skräddarsydd
lösning baserad på Microsoft Office SharePoint Server 2007 till SharePoint
Server 2010. Microsoft MCS fick uppdraget att genomföra en analys av
nuvarande läge och gå igenom alla skräddarsydda delar för att synliggöra
eventuella risker, fallgropar, och belysa ny funktionalitet i SharePoint 2010. I
rollen som teknisk konsult hos Microsoft MCS genomförde David analysen och
producerade en rapport och stöddokument till kunden för att gå vidare i sin
uppgradering.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2007, 2010, .NET, SQL Server 2008
LÄNSFÖRSÄKRINGAR, KANALARKITEKTUR
2011-02 - 2011-03
Lösningsarkitekt
Som ett steg i arbetet kring en kanalarkitektur för Länsförsäkringar behövdes
ett beskrivande dokument som sammanfattade det gemensamma målet
kring arkitekturen. Ett dokument med riktlinjer för utveckling enligt
utvecklingsmönstret MVC producerades som kopplades till den med hjälp av
Connecta framställda målbilden av distribuerade tjänster i multipla kanaler.
David producerade huvuddelen av dokumentet som bestod av en generell
beskrivning och genomgång av Microsoft ASP.NET MVC tillsammans med CSS
och JavaScript för att grafiskt hantera olika devices, och flertalet exempel
och riktlinjer för arkitekturen som Länsförsäkringars framtida utveckling ska
följa.
Tekniker/Metoder: ASP.NET MVC, CSS, JavaScript, .NET, SQL Server 2008
076 635 51 57
[email protected]
wigensater.se
Wigensäter One AB
559070-5447
wigensater.se
DICE / EA, INTRANÄT
2011-01 - 2011-02
Senior systemutvecklare
DICE/EA ville utveckla ett intranät som gav användaren en så kort väg till
verksamhetsinformation, dokument och kollegor som möjligt. Connecta
utvecklade ett intranät baserat på SharePoint Server 2010 med en
gemensam metadata taxonomi som tillsammans med sökfunktionen ger
snabb tillgång till dokument, nyheter, och kollegieinformation från externa
system. Idag når medarbetare på DICE/EA relevant information direkt från
förstasidan på intranätet genom sökmoln, och det anpassade sökresultatet
lyfter upp och tydliggör de olika typerna av träffar. Intranätets branding
skräddarsyddes av David. Davids roll var arkitekt och utvecklare under
uppdraget.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2010, CSS, JavaScript, EventReceiver, .NET, SQL
Server 2008
ÅF, PROJEKTSTÖDSYSTEM
2010-10 - 2010-12
Senior systemutvecklare
ÅFs projektlednings- och processtödssystem, utvecklat på SharePoint Server
2007, uppgraderas till SharePoint Server 2010. Projektets större utmaningar var
att uppgradera och paketera den skräddarsydda lösningen (både logik och
branding), samt testa och planera uppgraderingen av systemets stora
datamängder med minimalt avbrott för användarna. Systemet har 4 000
användare och 15 000 projektsajter. Davids roll under projektet var
teamledare och systemutvecklare.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2007, 2010, EventReceiver, WebParts, CSS,
JavaScript, .NET, SQL Server 2008
076 635 51 57
[email protected]
wigensater.se
Wigensäter One AB
559070-5447
wigensater.se
PREVENT, REGELBANKEN
2010-03 - 2010-09
Arkitekt, senior utvecklare
Prevent överförde sitt digitala uppslagsverk med regler och förordningar för
arbetsmiljö och miljö, Regelbanken, från CD-utgåva till publicering på bland
annat sin webbplats. En lösning utvecklades med ett skräddarsytt XML-format
för artiklar som kärna, med ett data- och web service-lager som ramverk.
Ramverket och dess datalager användes av både webbplatsen och av
klientprogram för redigering. David var arkitekt, teamledare och
systemutvecklare i projektet och ansvarade för XML-formatet, databaslager,
dataåtkomstlager och web service-lager.
Tekniker/Metoder: XML, UML, ASP.NET, WCF, EPiServer, SQL Server 2008
ELECTROLUX, SAMARBETSYTOR
2010-01 - 2010-01
Senior utvecklare
Electrolux behövde skräddarsy funktionaliteten för deras samarbetsytor
baserad på Microsoft SharePoint och dess webbplatsmallar för möten.
Målsättningen var att göra redigering av mötesagendor och dess hållpunkter
så snabb och användarvänlig som möjligt. David utvecklade en
skräddarsydd fälttyp som möjliggjorde on-the-fly redigering (mha AJAX) direkt
i listvyer. Davids roll var arkitekt och systemutvecklare under projektet.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2007, EventReceiver, WebService, CSS,
JavaScript, .NET
ELECTROLUX, INTRANÄT
2009-10 - 2009-11
Systemarkitekt, utvecklare
Electrolux internationella intranät, Egate, genomgick en uppgradering från
EPiServer 4 (.NET 1.1) till EPiServer CMS 5 (.NET 3.5). Davids roll var
systemarkitekt och utvecklare under projektet och en av utmaningarna låg i
optimeringen av användarsökmotor under uppgraderingen. Egate har +40
000 användarprofiler, och optimeringen resulterade i minskad belastning för
databasserver och söktider ner på 1-2 % jämfört med den gamla lösningen.
Tekniker/Metoder: EPiServer 4 (.NET 1.1), EPiServer CMS 5 (.NET 3.5), CSS,
JavaScript
076 635 51 57
[email protected]
wigensater.se
Wigensäter One AB
559070-5447
wigensater.se
ÅF, PROJEKTSTÖDSYSTEM
2009-03 - 2009-05
Senior systemutvecklare
Användarna av ÅFs projektlednings- och processtödssystem, utvecklat på
SharePoint Server 2007, var i behov av en bättre överblick av pågående
projekt och ett lättare sätt att hitta kompetenser inom företaget. Projektet
introducerade en uttökad användarprofil, samt flertalet individualiserade
funktioner för aggregering och presentation av information från alla 15 0000
projekt i systemet (WebParts). Tillsammans med en skräddarsydd söksida har
individualiseringen ökat synbarheten internt av anställdas pågående projekt,
erfarenheter och kunskaper. Davids roll under projektet var systemutvecklare.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2007, EventReceiver, WebParts, .NET, CSS,
JavaScript, SQL Server 2008
EXPORTRÅDET, PROJEKTSTÖDSYSTEM
2009-01 - 2009-04
Teknisk projektledare, systemarkitekt
Exportrådets ville utvecklade en ny extern webbplats, som ersatte ett flertal
äldre webbplatser. Projektet bestod av migrering av data från äldre och
egenutvecklade webbplatser, samt utveckling av ett nytt användar- och
produkt-hanteringssystem. Idag hanteras användare och produkter i
SharePoint 2007 och presenteras externt på en webbplats byggd på EPiServer
CMS 5. Davids roll i projektet var teknisk projektledare och systemarkitekt.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2007, EPiServer CMS 5, .NET, CSS, JavaScript,
SQL Server 2008
AKADEMIKERRÅDGIVNING, VERKSAMHETSSTÖDSYSTEM
2008-06 - 2008-10
Teknisk projektledare, systemarkitekt
AkademikerRådgivning behövde ett system för att stöda sina rådgivare vid
online-rådgivning och ville kunna erbjuda kunder tillgång till en
pensionöversikt på deras webbplats. Projektets resultat blev
AkademikerPortalen, ett arbetsstöd för pensionsrådgivare baserat på
SharePoint 2007, samt vidareutveckling av Mina sidor med en interaktiv
pensionsimulering för inloggade kunder på AkademikerRådgivnings
webbplats. Davids roll var teknisk projektledare och systemarkitekt.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2007, .NET, SQL Server 2008
076 635 51 57
[email protected]
wigensater.se
Wigensäter One AB
559070-5447
wigensater.se
STRONGHOLD, INTRANÄT
2008-02 - 2008-07
Teknisk projektledare, utvecklare
Strongholds intranät var utvecklat på SharePoint 2003 och skulle uppgraderas
till SharePoint 2007. Intranätet består av en koncernsajt samt nio bolagssajter.
Projektet innebar migrering av data och funktionalitet, implementation av
skräddarsydd design per bolag, samt nyutveckling av webbdelar. Davids roll
var teknisk projektledare och utvecklare i projektet.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2003, 2007, WebParts, CSS, JavaScript.
SLL, REKRYTERA
2008-01 - 2010-12
Arkitekt, senior systemutvecklare
Stockholms Läns Landsting (SLL) ville vidareutveckla Rekrytera, ett
jobbannonssystem med vilket Karolinska Institutet publicerade och hanterade
sina annonser och ansökningar. Systemet skulle bli navet i SLLs
rekryteringsprocess och möjliggöra anslutning för alla förvaltningar och bolag
inom. Rekrytera är idag ett distribuerat jobbannonssystem byggt på EPiServer
och SharePoint via vilket Stockholm Läns Landsting publicerar +2 500
annonser och behandlar +80 000 ansökningar och dess bilagor per år.
Rekryteringsprocessen hanteras nu centralt inom SLL och annonser
distribueras till flertalet externa webbplatser via ett tjänstelager, inklusive
Arbetsförmedlingens hemsida. David var systemarkitekt och ledande
utvecklare för systemet och har löpande vidareutvecklat systemet och dess
användargränssnitt.
Tekniker/Metoder: EPiServer, SharePoint 2007, .NET, CSS, JavaScript, SQL Server
2008
FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDET, INTRANÄT EXTERNWEBB
2007-11 - 2008-02
Systemutvecklare
Försäkringsförbundet behövde utveckla en produktkatalog och ett
kundhanteringssystem för att underlätta administrationen av
produktinformation och kundabonnemang. Det nya systemet byggdes på
SharePoint 2007 och Davids roll var systemutvecklare. Produkter och kunders
abonemang administreras idag i SharePoint och presenteras på
Försäkringsförbundets externwebb byggd på EPiServer.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2007, EPiServer, .NET, CSS, JavaScript, SQL Server
2008
076 635 51 57
[email protected]
wigensater.se
Wigensäter One AB
559070-5447
wigensater.se
LANTMÄNNEN, RECEPTKATALOG EXTERNWEBB
2007-11 - 2008-01
Systemutvecklare
Lantmännens ville modernisera och centralisera en produkt- och
receptkatalog för ett flertal livsmedelsföretag inom koncernen. En av
utmaningarna var i att skräddarsy informationslagringen för recept och deras
innehåll- och allergeninformation. David var systemutvecklare av systemet
som byggdes på SharePoint 2007. Produkter och recept presenteras och är
sökbara på respektive bolags externwebb idag genom en integration med
SharePoints webbtjänstelager.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2007, .NET, SQL Server 2008
VINGRUPPEN, PRODUKTKATALOG EXTERNWEBB
Systemutvecklare
2007-08 - 2007-10
Vingruppens nya webbplats behövde presentera produkter och
producentinformation för deras olika bolag. Informationen behövde
centraliseras och struktureras och en producent- och produktkatalog
byggdes i SharePoint 2007. David var systemutvecklare för produktkatalogen,
som presenteras och är sökbara på Vingruppens externwebb genom en
integration med SharePoints webbtjänstelager.
Tekniker/Metoder: SharePoint 2007, .NET, SQL Server 2005
MUNTERS, PRODUKTKATALOG EXTERNWEBB
2007-02 - 2009-04
Systemutvecklare, arkitekt
Munters ville utveckla en ny internationell externwebb, innehållande central
information, 20+ länders lokala information, samt presentera
produktinformation på respektive språk. Deras produktkatalog behövde
centraliseras och ha språkstöd. Davids roll var systemutvecklare under
projektet som resulterade i att Munters idag lagrar och administrerar
produkter med språkstöd i Microsoft WSS 3.0. Dessa presenteras på
externwebben som är byggd på EPiServer CMS. David var efter projektet
ansvarig för systemet och dess förvaltning i rollen som arkitekt och
systemutvecklare.
Tekniker/Metoder: Microsoft WSS 3.0, WebParts, EPiServer CMS, .NET, CSS,
JavaScript, SQL Server 2005
076 635 51 57
[email protected]
wigensater.se
Wigensäter One AB
559070-5447
wigensater.se
ÖVRIGA ERFARENHETER
2007-01 - 2015-09
Systemutvecklare, Scrum master, agil coach, arkitekt, teamledare,
konsultchef
HiQ, Stockholm September 2015 – Februari 2017
 Senior konsult i roller som lösningsarkitekt, agil coach, Scrum master,
utvecklingsledare
Connecta (Acando), Stockholm Jan 2011 – September 2015
 Scrum Master, arkitekt, systemutvecklare, ansvarig för traineeprogram
och konsultchef.
 Konsultverksamhet inom digitala arbetsplatser, samarbetsplattformar
och externa webbplatser.
Avantime, Stockholm Jan 2007 – December 2010
 Systemutvecklare och teamledare.
 Utveckling av intranät, stödsystem och externa webbplatser.
Tekniker/Metoder: Scrum, Kanban, systemarkitektur, systemutveckling,
teamledning, konsultchef
076 635 51 57
[email protected]
wigensater.se
Wigensäter One AB
559070-5447
wigensater.se