Anläggningsskiss

AFRK Dressyrtävling i ridhuset
Anläggningsskiss:
P(A)
P(B)
Publik går här
Hästar går här
Varningsskyltar finns där publik och hästar korsar.
1. Infart
2. Sekretariat
3. Servering / Toaletter
4. Tävlingsbana
5. In- / Utsläpp till tävlingsbana
6. Framridningsbana
7. Insläpp till framridningsbana
8. Läktare
9A. Endast för publik
9B. Öppnas för hästar vid prisutdelning
och funktionärer finns då på plats.
10. Gång- och cykelväg. Ej hästar här.
11. Stall
12. Toaletter
13. Ridslinga runt anläggningen
14. Vatten
15. Hagar
16. Utfart
17. Tävlingsbana gräs
18. Framhoppningsbana gräs
Avspärrningar
P(A) Parkering för transporter.
P(B) Parkering för lastbilar.
Sjukvård
Rid på slingan runt anläggningen (tar ca 10 min
att skritta), följ staketet runt hagarna. Var vänlig och
rid, led eller longera INTE din häst
• i hagarna eller på gräsbanorna
• på den asfalterade gång- och cykelvägen i allén
• över eller i våra terränghinder, de är inte färdigbyggda