Kompletterande handlingar inför landstingsstyrelsen den 8 februari

Sida
KOMPLETTERINGAR
1 (1)
Datum
2017-02-08
Landstingsdirektörens stab
Kanslienheten
Landstingsstyrelsen
Kompletterande handlingar inför landstingsstyrelsen
den 8 februari 2017
-
Ärende 05 Informationsärende bokslutsrapport 2016.
-
Ärende 07 Kollektivtrafikstrategi, ny version daterad den 6 februari
2017 med kompletterande text.
-
Ärende 10 Utredningsuppdrag 16/14 behandlingsbad, ny
ersättningssida 5 i slutredovisningen.
-
Ärende 18b Valkretsindelning och antal fasta mandat
mandatperioden valet 2018, nytt ärende.
-
Ärende 18c Nominering av ledamot och ersättare till styrelsen för
Öresundstågstrafiken, nytt ärende.
-
Ärende 30 Medborgarförslag 3/2016 om fria bussresor för
pensionärer – komplettering av förslag.
Kompletteringarna finns inlagda i samtliga handlingar och under
respektive ärende.
Marie Nilsson
Sekreterare
Webbplats
E-post
Organisationsnr
Landstinget i Kalmar län
Ltkalmar.se
[email protected]
232100-0073
Postadress
Besöksadress
Telefon
Bankgiro
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
Strömgatan 13
391 26 Kalmar
0480-810 00 vx
833-3007