AHR Anhörigas riksförbund

AHR Anhörigas riksförbund
•Politiskt och religiöst obundet förbund
•57 Aktiva lokalföreningar 4575 medlemmar
•47 Regionala nätverk
•Direktanslutna medlemmar 60 stycken
AHR och dess organisation
• Anhörigas riksförbunds kansli
•Anhörigas riksförbunds styrelse
•Expert grupp
•Framtidsgrupp
FEM LÅNGSIKTIGA MÅL
•Stärkt kommunalt stöd till alla åldersgrupper
•Tydligare skrivning för stöd till anhöriga i
Hälso- och sjukvårdslagen
•Möjlighet till Vård Av Närstående (VAN) från
försäkringskassan
Fortsättning långsiktiga mål
• Underlätta för att förena anhörigomsorg och
förvärvsarbete
• Rekommendationerna i Riksrevisionens
rapport ” Stödet till anhöriga omsorgsgivare”
där även jämställdhetsaspekterna
uppmärksammas