Vykort från Nigeria Kollegorna i Sverige Framtida insats

Åsa Jansson, här i MSB:s tältcamp.
Nigeria
Logistikplanering
Bangui, Centralafrikanska Republiken (CAR)
Vykort
från
Nigeria
Vykort
från
Bangui,
CAR
Hej!på er!
Hej
En solig
hälsning
frånFN
Nigeria!
Jag
är nuoch
på varm
plats för
att hjälpa
att bygga
Här bygger
vi en tältcamp
boende
boende
och kontor
så att de med
i sin tur
kan hjälpa
och nödställda
kontor för 100
personer. Ytterligare
den
befolkningen.
CAR är ett av
åtta mindre
camper
ska byggas
så att
världens
fattigaste
länder
med cirka
40 år i
personal från FNoch
och
andra
humanitära
medellivslängd
hög
andel
undernärda
aktörer
påbörja
sittär
arbete.
barn.
Attkan
jobba
för MSB
verkligen något
ni också borde göra, får ni chansen någon
Över en halv miljon barn lider av undergång så lova mig att ni tar den! Ni kommer
näring. Hjälpen har svårt att komma fram,
inte ångra er, ni utvecklas både som person
bland annat på grund av brist på säkert
och i ert yrke. Precis som jag tar med mig
boende för internationella hjälparbetare.
kunskaper från mitt yrke ner hit, kommer jag
Jag ärtahär
i sjumig
veckor
ocherfarenheter
det är mitt sätt
också
med
viktiga
hem
attmin
bidra,
att hjälpa
till på riktigt!
till
ordinarie
arbetsplats.
Berättar mer när vi ses!
Åsa Jansson
Kristin
Mörth
Brandman
i Sverige
och
Camptekniker
för MSBMSB/CAR
i Nigeria
Insatschef
Till
Kollegornainsatskollegor
i Sverige
Framtida