Preliminärt program för samverkansseminarium

Preliminärt Program (programmet kommer att fyllas på efter hand)
Den 23 maj börjar seminariet med registrering från 11.00 och avslutas den 24 maj 16.00
Deltagarna har möjlighet att äta lunch i restaurangen från 11.00 till 12.30.
•
•
•
•
•
•
•
•
Skolchef Lena Gartmark inledningstalar och hälsar alla välkomna.
Erfarenheter från aktuella händelser utifrån samverkan och ledning.
En beskrivning av den aktuella hotbilden för Sverige och hur detta påverkar samverkan och
ledning mellan olika aktörer.
Totalförsvar – vad och hur samverkar MSB och FM med dessa frågor, föreläsare Magnus
Dyberg Ek
Tre pågående forskningsprojekt inom samverkan och ledning kommer att presenteras.
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, hur långt har
olika aktörer kommit i arbetet.
Värdlandsstöd (HNS) , föreläsare Kristofer Thelin
Vad händer inom samverkan och ledning på operativ nivå, föreläsare Magnus Mattsson
•
After Action Review (AAR) en beskrivning av metodiken och erfarenheter från polis,
sjukvård och räddningstjänst hur metodiken har används med framgång, föreläsare Anneli
Toth mfl.
•
WIS, nationella riktlinjer och utbildning är på gång, föreläsare Sara Olsson MSB