Dagordning inför kommittémöte för gemensamma

1(1)
Dagordning inför kommittémöte för
gemensamma marknadsfrågor 15 februari
1. Tullkvoter - TRQ
Fortsatt diskussion om ändringar i reglerna för importtullkvoter.
2. Rapportering av pris- och produktionsuppgifter mm
Röstning om förordningen angående medlemsländernas rapportering av olika prisoch produktionsuppgifter
3. Övrigt
Jordbruksverket | Vallgatan 8 | 551 82 Jönköping
www.jordbruksverket.se | [email protected]