Mellan två stolar

Sacorådet i Göteborgs Stad
Sacorådet i Göteborgs Stad bjuder in till tre frukostseminarier under vinter/vår 2017 på
temat ”Ledarskap i förändring”. Alla tre seminarierna börjar kl 08.00 med frukost. Mellan
klockan 08.30- ca 09.45 seminarier med möjligheter till samtal. Senast kl 10.00 är det slut.
”Mellan två stolar”
Monica Andersson Bäck och Linda Lane, universitetslektorer, institutionen för socialt
arbete.
Mellanchefer förväntas kunna påverka såväl uppåt, vad gäller den övergripande ledningen,
som nedåt och den personal man ansvar för. För detta och för att hantera krav och
förväntningar på dem i deras arbete vidtar de olika typer av strategier. Mellanchefernas
strategier kan tolkas i termer av makt respektive frånvaro av makt. Här diskuteras resultat
från en studie av mellanchefer i psykiatrin, men det finns skäl att anta att de mönster som vi
har funnit är giltiga även för andra välfärdsorganisationer.
Torsdagen den 23 februari kl 08.00 -10.00
Plats Handelshögskolan, Vasagatan 1.
Anslag (Sacorådet) visar vägen vid entrén.
Anmälan till det första seminariet sker HÄR!
OBS! Riklig frukost serveras mellan kl. 08.00 – 08.30.
Seminarium II handlar om möjligheten att ta chefsrollen. Medverkar gör Christian Jensen,
docent vid handelshögskolan. Fredagen den 7 april, Handelshögskolan.
Seminarium III handlar nya styrformer i offentlig verksamhet. Kan man styra en skola utifrån
tillit? Medverkar gör den statliga Tillitsdelegationen. Fredagen den 5 maj,
Handelshögskolan.
Välkomna
Sacorådet i Göteborgs Stad