av Maria Vretemark

Föreningen Riseberga Rediviva
inbjuder till föredrag
Erik den helige, Birger Jarl
och Magnus Ladulås
– om kungliga gravar och gravöppningar
av Maria Vretemark
Fil.dr i arkeologi, Västergötlands museum
Tid:
Plats:
Torsdag 23 mars, klockan 18.30
Stadsarkivet, Kaserngården 4, Örebro
(Kanslihuset f.d. regementet I3)
Välkomna!
Fri entré
Servering av kaffe till självkostnadspris
Evenemanget föregås av Riseberga Redivivas årsmöte som börjar 18.00 och dit
vi hälsar såväl nya som gamla medlemmar välkomna