vetenskapsluncher

Vetenskapslunch
Aktuell forskning från Mittuniversitetet
på Kulturmagasinet
Trumps väg till Vita Huset
Torsdag 16 februari kl. 12.00
Kajsa Falasca, Universitetslektor i medie- och
kommunikationsvetenskap. I en kampanj som
varit galnare, smutsigare och mer negativ än alla
andra presidentvalskampanjer chockade Donald
Trump och tog sig hela vägen till Vita huset.
Trump byggde en kampanj på känslor och ilska
och fick ett stort mediegenomslag. Kanske kan
det få fler politiker att argumentera med känslor
i stället för fakta.
Konversation, dialog och sanning
– Platonska frågor
Digitalism – teknikutveckling eller
samhällsförändring?
Torsdag 30 mars kl. 12.00
Katarina Gidlund, Professor i Kritiska studier av
digitalisering och samhällsförändring vid Mittuniversitetet. Vad menas med ordet digitalisering?.
Det nämns inom nästintill alla samhällets olika
dimensioner. Skall vi förändra för att digitalisera
eller skall vi digitalisera för att förändra?
Genus i japansk animering
Torsdag 6 april kl. 12.00
Med Clara Jalmar, lektor vid Mittuniversitetet.
Torsdag 16 mars
kl. 12.00
Pauliina Remes, Professor in theoretical
philosophy, Department
of Philosophy Uppsala
University. Platons stil att
skriva filosofi är avvikande inom filosofin.
Han skrev i dialogform.
Hos Platon kommer
argumenten i en dialogisk kontext som
väcker frågor om själva
filosoferandet, eller letande
för sanning. Hur ska en bra
diskussion föras?
Öppen för alla.
Välkommen in!
Samarr. Sundsvalls museum
Fri entré. Information: 060-19 18 00, Kulturmagasinets reception