Arkivera mera Rädda gamla foton Textil i Trygga Händer

Arkivera mera
Hur får vi ordning på allt? Hur skall vi hitta det vi söker? Vad skall vi
bevara och vad skall vi slänga? Teorigenomgång och praktiska övningar med kursledare Liz
Gunnarsson.
18/3 samling kaffe 0930
Equmeniakyrkan Alingsås
Anmälan senast 10/3 till SV Västra Götaland 0522-65 33 33 eller [email protected]
Kursavgift 200 kr, lunch till självkostnadspris
Rädda gamla foton
Hur räddar vi nya och gamla foton till eftervärlden. Fotokonservator Lennart Andersson
vägleder oss i arbetet.
25/3 Samling Kaffe 0930
Vara Folkhögskola
Anmälan senast 17/3 till SV Västra Götaland 0522-65 33 33 eller [email protected]
Kursavgift 200 kr, lunch till självkostnadspris.
Textil i Trygga Händer
Rätt vård, hantering och förvaring är förutsättningar som krävs för att textilier skall få ett
”långt liv”. Ingeborgs Skaar textilkonservator tidigare anställd vid Studio Västsvensk
Konservering, Göteborg, Textilmuseet, Borås och Västergötlands museum, Skara ger oss
handfasta råd hur textiler skall bevaras och vårdas.
1/4 samling kaffe 0930
Studieförbundet Vuxenskolan, Tidaholm
Anmälan senast 24/3 till SV Västra Götaland 0522-65 33 33 eller [email protected]
Kursavgift 200 kr, lunch till självkostnadspris.
Inspiration på Da Capo
Föreläsningar och valbara seminarier med kultarvet som utgångspunkt. Liar, murar,
kålgårdar, kulturväxter, ympning mm
20/5 samling kaffe 0930
Trädgårdsskolan, Mariestad
Anmälan senast 12/5 till SV Västra Götaland 0522-65 33 33 eller [email protected]
Kursavgift 200 kr, lunch till självkostnadspris.
Med Textila förtecken
En inspirationsdag med textilt fokus, seminarier och föreläsningar. Ta i Hand - hantverket
och slöjden som utgångspunkt för att skapa gemenskap människor emellan.
10/9 samling kaffe 0930
Textilmuseet, Borås
Anmälan senast 1/9 till SV Västra Götaland 0522-65 33 33 eller [email protected]
Kursavgift 200 kr, lunch till självkostnadspris.