Fakturaförklaring Telenor konsument


1. Fakturamottagare
Namn och adress till
1
mottagare av fakturan
2. Oss till handa
Det är under denna
tidsperiod som du blivit
fakturerad för din
använding.
3. Personligt meddelande
2
Här finner du personlig
information och
erbjudanden.
4. Betalningsuppgifter
- Fakturanummer/OCR
referens - ett unikt
nummer som bara gäller
din faktura.
- Fakturadatum är den
dag fakturan skrevs ut.
3
4
- Det bankgiro som ska
användas vid betalning
- Ditt unika Kundnummer
5
6
som du även finner på
Mina Sidor under ikonen
Abonnemang
5. Att betala
Här ser du hela beloppet
du ska betala där både
fasta och rörliga kostnader
är inräknat. Priset är
inklusive moms.
6. Oss tillhanda senast
Dagen då pengarna ska
vara oss tillhanda. Tänk på
att det kan ta 2-3
bankdagar innan din
betalning når oss.
1. Oss tillhanda senast
Dagen då pengarna ska
vara oss tillhanda. Tänk på
att det kan ta 2-3
bankdagar innan din
betalning når oss.
2. Betalningsuppgifter
Fakturanummer/OCR
referens - ett unikt
nummer som bara gäller
din faktura.
3. Betalningsavsändare
Namn och adress till
mottagare av fakturan.
4. Till bankgironummer
Det bankgironummer som
ska användas vid
betalning.
1
3
5. Betalningsmottagare
Din faktura kommer ifrån
2
Telenor Sverige AB.
4
5
6. Att betala
Här ser du hela beloppet
6
du ska betala där både
fasta och rörliga kostnader
är inräknat. Priset är
inklusive moms.
1. Betalningsuppgifter
Fakturanummer/OCR
referens - ett unikt
nummer som bara gäller
din faktura.
1
2
3
2. Abonnemang och
plustjänster
Här hittar du fasta avgifter
för dina abonnemang och
trafikavgifter för perioden.
3. Att betala
4
Här ser du hela beloppet
du ska betala där både
fasta och rörliga kostnader
är inräknat. Priset är
inklusive moms.
4. Fakturameddelande
5
6
Här ser du
fakturameddelanden som
gäller ditt abonnemang.
5. Sammanställning
abonnemang
Om du har fler än ett
abonnemang så ser du här
en summering per
abonnemang. I
summeringen inkluderas
alla kostnader för
abonnemanget
exempelvis trafikavgifter,
betalsamtal etc.
Eventuell avgift för
pappersfaktura redovisas
under punkt 2, därför kan
summeringen i punkt 6 och
punkt 3 skilja sig åt.
6. Totalbelopp
abonnemang
Här ser du totalbeloppet
för dina abonnemang. Obs.
ska ej förväxlas med
belopp att betala som du
finner ovanför i ”Den här
periodens avgifter”.