Modersmålsveckan 20/2

I Linköping finns minst 70 olika språk,
kom och lyssna på några av dem under
Modersmålsveckan 20/2-26/2! på
Stifts- och landsbiblioteket, huvudbiblioteket,
Östgötagatan 5
Under veckan kan du:
• Gå en tipspromenad
• Gå en QR-kodspromenad och gissa vad sagan är på
för språk
• Lyssna på flera sagor på olika modersmål
• Läsa och lyssna på barns dikter på olika modersmål
Torsdag kl 10-11.30 och 13.30-14.30 läser
barn dikter på Scenen. Du kanske får lyssna på sång
och musik också!
Sagostunder på olika språk i Djungelrummet:
Måndag och tisdag kl 13.30-14.30 sagoläsning
Onsdag kl 10-11.30 sagoläsning
Fredag kl 13-13.30 sagoläsning på Albanska
Lördag kl 11-12 sagoläsning på Ryska och
kl 14-14.30 sagoläsning på Persiska
Söndag kl 11-11.30 sagoläsning på Holländska
Testa den ”talande pennan” - Penpal som läser
sagor på olika språk i Växthuset:
Tisdag, onsdag och fredag kl 12.30-15
sagorna anpassas efter barnens språk
Tips! Ladda ner appen QR-reader innan besöket!
Då du kan gå QR-kodspromenaden
Mottagningsenheten Adjunkten medverkar med
personal och elever.
Hela familjen
är varmt
Välkomna!