Flickors och pojkars fria lek i förskolan

Institutionen för
pedagogik, didaktik och
utbildningsstudier
Självständigt arbete,
15 hp
Rapportnummer: 2016vt01959
Flickors och pojkars fria lek i förskolan
Ur ett genusperspektiv
Ingrid Hede
Handledare: Cecilia Rodehn
Examinator: Kristina Ahlberg