Familjemedlemmar - Borstahusens Segelsällskap

Borstahusens Segelsällskap
Ansökan om medlemskap 2017
Namn:
Person-nr, ååååmmdd-xxxx
Gatuadress
Hemtel
Postnr och Ort
Mobil-tel
E-post
Var vänlig meddela adressändring snarast till kansliet
Familjemedlemmar:
Namn, person 2
Person-nr, ååååmmdd-xxxx
E-post
Mobil-nr:
Namn, person 3
Person-nr, ååååmmdd-xxxx
E-post
Mobil-nr:
Namn, person 4
Person-nr, ååååmmdd-xxxx
E-post
Mobil-nr:
Namn, person 5
Person-nr, ååååmmdd-xxxx
E-post
Mobil-nr:
Junior tom 16 år 150:Senior 300:Familj inkl barn upp till 6 år 350:Pensionär 175:Familj pensionär 225:-
Medlemsavgift per år enligt tabell
Av medlemsavgiften går 50 kr för enskild
medlem och 100 för familjemedlemskap
till Svenska Seglarförbundet.
Försäkring för klubbmedlemmar ingår hos
Svenska Sjö enligt
https://svenskasjo.se/for-batklubbar/#ssf
Medlemskapet är godkänt efter erlagd betalning till BANKGIRO 624 - 3109
Information om klubbens verksamhet finns på:
www.borstahusens-ss.se
Jag förbinder mig att följa Segelsällskapets stadgar och regler
Underskrift
Ort och datum
Borstahusens Segelsällskap  Nedre Gatan 63  261 61 Landskrona 
 Styrelsen: [email protected] Kansli0418-25768 [email protected] 
 Hamnmästarna:  0761-957 170  0763-380 588  [email protected]