SÄRSKOLANS ORGANISATION 2

Tuna skolområde
GRUNDSÄRSKOLA INRIKTNING TRÄNINGSSKOLA
Ärstaskolan
Idunskolan
1-6
1-9
Odlarskolan 1
Rh
1-9
Fritidshem
Odlarskolan 2
Fritidshem
Fritidshem
7-9
GYMNASIESÄRSKOLAN – Individuella programmet
Odlarskolan 2
Idunskolan
Odlarskolan 1
Rh