Skjutprogram 2017 för FOK Borås

Skjutprogram 2017 för FOK Borås
OBS:
Kompletteringar och ändringar kommer att ske under året.
Anmäl sådana önskemål till Per Ingloff.
utgåva 10: 2017-04-18 Rött är nytt
Lite definitioner: KM är Klubbmästerskap, BM är Boråsmästerskap, KrM är Kretsmästerskap.
Alla tävlingar som kan vara standardmedaljgrundande är kretstävlingar. Kretsskyttar är dock välkomna till de andra också. Se också på vår
hemsida, Nationella programmen, Kretsens etc. för fler tävlingar.
Observera tidigaste start respektive slut för lufttävlingarna. Stora hallen är reserverad för tävling då. KM och BM dock prick kl 18 och är 60
skott.
Korthållsskytte är gevär kaliber .22, 50 m precision stående med eller utan kikarsikte, se vår hemsida
Antikrundan skjuter varje torsdag kl 10 (även icke pensionärer är välkomna).
Färgkoder Tävling enligt nationella stomprogrammet
Nationell fält enligt programmet
Nationell precision enligt programmet
Nationell militärsnabb enligt programmet
Kretstävling
Dag
Mån/Dat Gren
Tävling
Plats
Tid
Januari
Onsdag
Torsdag
18
26
HJ
Luft
Serie 3:5
Serie 1:3
Polisen
Lufthallen
Olika
18.00-20.00
HJ
Gevärsfält
Luft
Nationell Fältskjutning
HJ
Årsmöte FOK
Arbetsdag inför vinterfält
Nationell Fältskjutning
Luft
Serie 4:4
Serie 1:6
Serie 2:3
Kullaknallen
Serie 5:5
Polisen
BPS
Lufthallen
Höganäs
Polisen
Lufthallen
FOK
FOK
Lufthallen
Olika
11.00
18.00-20.00
Se www
Olika
19.00
10.00
Se hemsidan
18.00-20.00
Banfält
Fält
Luft
Arbetsdag inför vinterfält
Nationell Fältskjutning
Kretsens Årsmöte, se mer på hemsidan
Fält
Fält
Luft
Fält
HJ
Snabbskjutning C
Serie 2:3
Serie 1:6
BM
Serie 3:3
Serie 2:6
KM
Serie 1:6
KM, KrM
BM
Alingsås
UPK
Lufthallen
FOK
FOK
Lufthallen
Alingsås
UPK
Lufthallen
Alliansen
FOK
FOK
Se www
10.00
18.00-20.00
10.00
Se hemsidan
19.00
Se www
10.00
18.00-20.00
Se www
18.00
18.00
Nationell Precision
Nationell Milsnabb
Militär snabbmatch C
Prec C
Prec C
Gevärsfält
Fält
Precision C
Militär Snabbmatch B
Korthållsskytte
Vårknallen
Vårknallen
BM, KrM
Serie 1: 8
Serie 1:3
Serie 2:6
Serie 3:6
Serie 1:5
BM, KrM
Serie 1:3
Skövde
Skövde
FOK
UPK
FOK
BPS
UPK
BPS
FOK
FOK
Se www
Se www
18.00
18.00
18.00
11.00
10.00
18.00
18.00
18.00
Februari
Onsdag
Lördag
Torsdag
Söndag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Söndag
Torsdag
1
4
9
12
15
16
18
19
23
Vinterfält 1
Serie 3:3
Mars
Lördag
Söndag
Torsdag
Lördag
Söndag
Torsdag
Lördag
Söndag
Torsdag
Lördag
Tisdag
Torsdag
4
5
9
11
12
16
18
19
23
25
28
30
Vinterfält 2
April
Söndag
Söndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Torsdag
2
2
4
5
6
8
9
10
11
13
Lö
rdag
Sö
ndag
Måndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Söndag
Tisdag
Torsdag
Lördag
15
16
17
17
18
19
20
22
23
25
27
29
PrecisionA+B
Fä
lt
Nationell Fält
Nationell Fält
Sportpistol
Prec C
Fält
Arbetsdag på pistolbanan // Klubbstugan
Fält
Fripistol
Militär Snabbmatch R
Fält
BM
Bl.a.BMA
Påsksmällen
Nolhotteträffen
Serie 1:3
Serie 2:8
C Serie 1:3 + KM A
BPS
BPS
Töreboda
Överby
FOK
UPK
FOK
FOK
UPK
FOK
FOK
Alliansen
10.00
10.00
Se www
Se www
18.00
18.00
18.00
10.00
10.00
18.00
18.00
Se www
Nationell Milsnabb
Snabbpistol
Prec C
Militär Snabbmatch A
Fält
HJ
Standardpistol
Nationell Helmatch
Grovpistol
Prec C
Precision A
Arbetsdag inför Knallen
Fält
Precision C
Precision B
Nationell Precision
Fält
Nationell Precision
Årsfest i Klubbhuset
Precision C
Prec C
Rådasnabben
Serie 1:3
Serie 3:8
BM, KrM
KrM
Serie 1:3
Serie 1:3
KM
Serie 1:3
Serie 4:8
BM, Hemortens
Klubbtävling, Hemortens
Serie 5:8
Lidköping
FOK
UPK
FOK
Var?
BPS
FOK
FOK
FOK
UPK
FOK
FOK
Göteborg
BPS
FOK
FOK
Alliansen
Vara
FOK
FOK
UPK
Se www
18.00
18.00
18.00
Se www
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
10.00
Se www
18.00
18.00
Se hemsidan
Se www
Se www
Se www
18.00
18.00
Fält
Precision
Nationell Fältskjutning
Korthållsskytte
Precision C, 7 serier, 10 bästa till final i KM
Fält
Nationell Precision
HJ
Militär Snabbmatch
Prec C
Fält
Nationell Precision
HJ
Precision C
Militär Snabbmatch
Grovpistol
Nationell Helmatch
Prec C
Fält
C Serie 2:3 + BM B
Extra chans på Hemortens
Bockstensträffen
Serie 2:3
Serie 2:3 (6 första) KM
Tjejträffen
Ållebergsträffen
Serie 2:3
KM C
Serie 6:8
C Serie 3:3 + KM C
Trollpuffen
Serie 2: 3
Serie 3:5
KM B
Serie 2:3 BM
BM KrM
Serie 7:8
Fält 4 + BM C + KM R
FOK
FOK
Varberg
FOK
FOK
BPS
Falköping
BPS
FOK
UPK
FOK
Trollhättan
UPK
BPS
FOK
FOK
FOK
UPK
FOK
18.00
10.00
Se www
18.00
18.00
10.00
Se www
18.00
18.00
18.00
18.00
Se www
10.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
Serie 4:6
Serie 1:3
BM KrM
Serie 2:6
Maj
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Lörd-Sönd
Måndag
Tisdag
Torsdag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Lörd-Sönd
Måndag
Tisdag
Torsdag
Lördag
Lördag
Lördag
Tisdag
Onsdag
1
2
3
4
6-7 ?
8
9
11
16
17
18
20
20-21
22
23
25
27
27
27
30
31
VSM
Serie 2:5
BM, Hemortens
Knallen
Serie 3:6
Hjortmaran
Juni
Torsdag
Lördag
Söndag
Tisdag
Torsdag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Torsdag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
1
3
4
6
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
27
28
29
Juli
Söndag
Tisdag
Torsdag
Tisd-Sönd
Söndag
Tors-sönd
2
4
6
11-16
23
20-23
Fält
Vill vi skjuta och isåfall vad?
Vill vi skjuta och isåfall vad?
Militär snabbmatch, Fält och Precision
Nationell Precision
Sportskytte ?
Bl.a. BM R
BPS
FOK
FOK
Östersund
Strömstad
Karlstad
10.00
18.00
18.00
Se inbjudan
Se www
Se www
Prec C
PPC
Nationell Precision
Nationell Fältskjutning
Precision C
Fripistol
PPC
PPC
Fält
Fält
Sportpistol
Sportskytte
Magnumfältskjutning
Precision
HJ
Grovpistol
Precision C
Sportskytte
Fält
Gevärsfält
Fripistol
Snabbpistol
Serie 8:8
Intern 48-skott KM
Sturefejden
Vimmerbyträffen
Serie 4:5
Serie 2:3 BM
Intern 60-skott KM
SM
Landslagsuttagningar
Fält 5 KM B
Serie 2:3 BM
Veteran SM
SM
Höstsmällen
BM
Serie 3:3 KM
Serie 3:3 BM
SM
Serie 3:6
Serie 3:6
Serie 3:3 KM
Serie 2:3 BM
UPK
FOK
UPK
Vimmerby
BPS
FOK
FOK
Kristinehamn
Tidaholm
FOK
FOK
Öckerö
Kristinehamn
UPK
BPS
FOK
FOK
Alliansen
BPS
FOK
FOK
18.00
18.00
Se www
Se www
18.00
18.00
18.00
Se www
Se www
18.00
18.00
Se www
Se www
Se www
18.00
18.00
18.00
Se www
Se www
10.00
18.00
18.00
Precision A+B
Prec C
Korthållsskytte
Precision B
Precision
Fält
Precision A
Standardpistol
Gevärsfält
Arbetsdag inför Högtidsdagen
Snabbskjutning, flyttas eventuellt!
PPC
Sportpistol
Snabbpistol
Trapp, gevär och pistol
Nationell Militär snabbmatch
Nationell Militär snabbmatch
Fält
Standardpistol (säsongsfinal)
Precision C
Fält
KrM
KrM
Serie 3:3 KM
KM
VSM
Bl.a. BM S
KM
Serie 2:3 BM
Serie 4:6
KrM
VSM
Serie 3:3 KM
Serie 3:3 KM
Högtidsdagen
Höstsaluten
Ållebergssnabben
Serie 4:6
Serie 3:3 KM
Serie 5:5
Serie 5:6
Vårgårda
UPK
FOK
FOK
Falköping
BPS
FOK
FOK
BPS
FOK
UPK
?
FOK
FOK
FOK
Brålanda
Falköping
UPK
FOK
BPS
Alliansen
9.00
10.00
18.00
18.00
Se www
10.00
18.00
18.00
11.00
10.00
10.00
Se www
18.00
18.00
10.00
Se www
Se www
10.00
18.00
11.00
Se www
Fält
Gevärsfält
Banfält
Serie 5:6
Serie 5:6
Gulaschträffen 1:2
UPK
BPS
Alingsås
10.00
11.00
9.30
SM
Semesterskjutningen
NM Veteraner
Augusti
Onsdag
Torsdag
Söndag
Söndag
Måndag
Tisdag
Torsdag
Lörd-Sönd
Lörd-Sönd
Tisdag
Torsdag
Torsd-Sönd
Lörd-Sönd
Söndag
Måndag
Tisdag
Torsdag
Tors-Sönd
Lördag
Lördag
Tisdag
Torsdag
2
3
6
6
7
8
10
12 - 13
12 - 13
15
17
17-20
19 - 20
20
21
22
24
24-27
26
26
29
31
September
Lördag
Söndag
Tisdag
Torsdag
Lörd-Sönd
Söndag
Tisdag
Torsdag
Lördag
Lördag
Söndag
Lörd-Sönd
Tisdag
Torsdag
Lördag
Lördag
Söndag
Söndag
Tisdag
Lördag
Lördag
2
3
5
7
9-10
10
12
14
16
16
17
16 - 17
19
21
23
23
24
24
26
30
30
Oktober
Söndag
Lördag
Lördag
1
7
7
Söndag
Söndag
Söndag
Lördag
8
15
22
28
Nationell Fältskjutning
Fält
Nationell Fältskjutning
Fält
Höstskottet
Serie 6:6
De la Gardieträffen
Serie 6:6
Skövde
UPK
Lidköping
Alliansen
Se www
10.00
Se www
Se www
Inomhusskytte med lunch på Caliber 44?
Gevärsfält
Banfält
Nationell Fältskjutning
Nationell Fältskjutning
Serie 6:6
Gulaschträffen 2:2
Fläskaskjutningen
Skinkan
FOK/Varberg 7.30
BPS
11.00
Alingsås
9.30
Kavlås
Se www
Västbo
Se www
Mörkerfält
Fält
Precision+Trapp
LusseKnallen
Tomteskjutningen
Annandagsskjutning
BPS
Vårgårda
FOK
November
Lördag
Lördag
Lördag
Lördag
Söndag
4
11
11
25
26
December
Lördag
Lördag
Måndag
.
9
16
26
15.00
10.00
10.00