Gruppchef hemsidan.indd - Handelsanställdas förbund

Handels är LOs tredje största förbund med cirka 150 000 medlemmar
inom detalj- och partihandeln, kontor med flera områden. Förutom
förbundskontor finns 20 avdelningar i landet.
För mer information se www.handels.se
Handelsanställdas förbund söker en
Gruppchef
till medlemsservice
med placering på administrativa kontoret i Eskilstuna
Förbundets och arbetslöshetskassans medlemsservice handläggs på förbundets administrativa kontor i Eskilstuna. Uppdraget är att verka för god service
och att sätta medlemmarna i fokus.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att leda och planera det dagliga operativa
arbetet av 20 medarbetare för att uppnå servicemålen. Aktiv medlyssning och
schemaläggning är naturliga delar av din arbetsdag. Du medverkar i att sätta
mål och leda aktuella uppdrag inom verksamhetsområdet samt arbetar med
uppföljning och resultatrapporter. Du ingår i kontorets ledningsgrupp och
rapporterar till administrativa chefen.
Du har erfarenhet av ledande befattning inom serviceområden gärna inom
telefonbaserad kundtjänst. Du har god samarbetsförmåga och ett kommunikativt förhållningssätt. Du känner ett stort engagemang i att utveckla medarbetare och har arbetat aktivt med coachning. Du är en drivande person med
god förmåga att prioritera och har erfarenhet av processorienterat arbete. Du
har intresse och förståelse för hur IT kan stötta medlemsservice.
Vi söker dig som har dokumenterad eftergymnasial utbildning och/eller högskola. Du har flerårig erfarenhet av administrativt arbete och roll som ledare.
Erfarenhet av arbete i politisk/facklig eller idéburen organisation samt arbete
med medlemssystem är meriterande. Vi förutsätter att sökande har intresse
för den fackliga rörelsen samt delar arbetarrörelsens värderingar. Handelsanställdas förbund välkomnar sökande oberoende av funktionsnedsättning, kön,
etnicitet, ålder och sexuell läggning.
Detta är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Lön enligt
avtal. Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av Carina Nylén, administrativ chef, 08-412 60 61. Fackliga frågor besvaras av Pia Toikkanen 08-412 68 00.
Välkommen med din ansökan via e-post till lisa.e[email protected] senast
den 12 juni. Märk ansökan Gruppchef medlemsservice.